SEZNAM OSEB, KI VODIJO IN SODELUJEJO V POSTOPKIH IRPS, NAČIN NJIHOVEGA IMENOVANJA IN TRAJANJE NJIHOVEGA MANDATA

(35. člen ZIsRPS v povezavi z 29. členom)

 

Seznam oseb, ki vodijo in sodelujejo v postopkih IRPS

 

 1. Dagmar Komar
 2. Igor Grča
 3. Mirjana Kranjčevič
 4. Mitja Bartenjev
 5. Bojana Grmek (poročena Istenič)
 6. Uroš Čop
 7. Neva Čokert
 8. Maša Kociper
 9. Andrej Rauter
 10. Majda Kocmur
 11. Damjan Gregorc

 

 Način njihovega imenovanja in trajanje njihovega mandata

V Pravilih ECDR o akreditaciji in vodenju registra arbitrov, mediatorjev, nevtralnih ocenjevalcev in drugih strokovnjakov za reševanje sporov (Priloga št. 2) so določeni pogoji za pridobitev akreditacije in za registracijo, zaveza za spoštovanje etičnih standardov, trajanje in obnavljanje akreditacije ter opis, katere podatke vsebuje register akreditiranih strokovnjakov, ki ga vodi ECDR.