ZAHTEVA ZA IZVEDBO POSTOPKA ZGODNJE NEVTRALNE OCENE

 

S to zahtevo želim/o začeti postopek zgodnje nevtralne ocene spora pri Evropskem centru za reševanje sporov, Ljubljana (ECDR), v skladu s Pravili ECDR o zgodnji nevtralni oceni.

 

PODATKI O STRANKI

Fizična oseba

Ime:

Priimek:

Naslov:

Poštni naslov:

Telefon:

E-mail:

Pravna oseba

Firma:

Sedež:

Poštni naslov:

Telefon:

E-mail:

Kontaktna oseba:

 

PODATKI O NASPROTNI STRANKI

Fizična oseba

Ime:

Priimek:

Naslov:

Poštni naslov:

Telefon:

E-mail:

Pravna oseba

Firma:

Sedež:

Poštni naslov:

Telefon:

E-mail:

Kontaktna oseba:

 

NARAVA SPORA

Kratek opis spora:

 

 

 

 

OCENA SPORA

Želim, da se oceni: (ustrezno označite)

a)         možnost za uspeh v pravdi ali arbitražnem postopku

b)        katera so bistvena vprašanja, od katerih bo glede na veljavne predpise in sodno prakso odvisna odločitev sodišča ali arbitraže

c)         možnosti za iskanje sporazumne rešitve spora v mediaciji;

d)         možnosti izvedbe hitrega in stroškovno ekonomičnega pravdnega postopka.

e)         drugo konkretno pravno vprašanje: (kratek opis)

Oblika mnenja (ustrezno označite)

a)         pisno mnenje

b)         ustno mnenje

 

S podpisom potrjujete pravilnost zgoraj navedenih podatkov

Podpis:

Datum: