ZAHTEVA ZA IZVEDBO POSTOPKA MEDIACIJE

 

S to zahtevo želim/o začeti postopek mediacije pri Evropskem centru za reševanje sporov, Ljubljana (ECDR), v skladu s Pravili ECDR o mediaciji.

Podlaga za zahtevo: (ustrezno označite in priložite zahtevi)

a)         Mediacijska klavzula v pogodbi št.                  z dne

b)         Sporazum o predložitvi spora v mediacijo z dne

 

PODATKI O STRANKI

Fizična oseba

Ime:

Priimek:

Naslov:

Poštni naslov:

Telefon:

E-mail:

Pravna oseba

Firma:

Sedež:

Poštni naslov:

Telefon:

E-mail:

Kontaktna oseba:

 

PODATKI O NASPROTNI STRANKI

Fizična oseba

Ime:

Priimek:

Naslov:

Poštni naslov:

Telefon:

E-mail:

Pravna oseba

Firma:

Sedež:

Poštni naslov:

Telefon:

E-mail:

Kontaktna oseba:

 

NARAVA SPORA

Kratek opis spora:

 

 

 

 

 

STANJE SPORA (ustrezno označite)

a)         Stranki se še nista pogajali

b)         Pogajanja so bila neuspešna

c)         Spor se rešuje pri sodišču ali drugem državnem organu

d)         Drugo (kratek opis)

 

 

S podpisom potrjujete pravilnost zgoraj navedenih podatkov

Podpis:

 

Datum: