SLO   |   ENG

 

IZOBRAŽEVANJE

 TEHNIKE UČINKOVITEGA UPRAVLJANJA SPOROV

IN MEDOSEBNIH ODNOSOV

 

 (na podlagi uspešno opravljenega izobraževanja pridobite tudi potrdilo za mediatorja)

Izobraževanje ponuja privlačen nabor znanj in tehnik s področja psihologije konflikta, mediacij in nevro-lingvističnega programiranja, treh ključnih področij za uspešno medsebojno komuniciranje, so-delovanje in poslovanje ter pogajanje. 

      PSIHOLOGIJA KONFLIKTA  +  NLP  +  REŠEVANJE SPOROV

 

S pomočjo izobraževanja boste bolje razumeli zakaj prihaja do konfliktov in kako se jim izogniti. Spoznali boste različne komunikacijske modele, ki razkrivajo, kako ljudje zaznavamo svet, si ustvarjamo lastno realnost in se nanjo odzivamo s svojim vedenjem. Različnim nesporazumom ali celo konfliktom oz. sporom, ki nastanejo na ta način, pogosto sami nismo kos. Rešiti jih je mogoče skozi strokovno voden pogovor, s pomočjo mediacije ali mediacijskih tehnik. Poznavanje zakonitosti pozitivne komunikacije, logike konflikta ter tehnik in metod za preprečevanje in reševanje sporov pa so tudi vsestransko uporabna znanja in veščine, ki jih lahko uspešno uporabljamo tako v osebnem kot poslovnem življenju. Znanja s teh področij so tudi ključna prednost uspešnih podjetij. 

 

POTRDILO O USPEŠNO OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVANJU ZA MEDIATORJA

Izobraževanje ustreza zahtevam Pravilnika za izobraževanje mediatorjev, ki delajo v programih sodišč, zato ob zaključku izobraževanja prejmete tudi potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju za mediatorja.

 

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO

Izobraževanje je namenjeno posameznikom iz različnih organizacij, industrij in poslovnih okolij. Posameznikom, ki želijo ustvariti dodano vrednost za svojo organizacijo s pomočjo novih znanj glede strategij reševanja sporov, modernih tehnik pogajanj in boljšega razumevanja pishologije konflikta. Namenjeno je tudi bodočim mediatorjem, mediatorjem, ki želijo izpopolniti svoje tehnike delovanja, pravnikom, odvetnikom, podjetnikom, HRM strokovnjakov ipd.

 

  

CILJI IZOBRAŽEVANJA

-          dobili boste potrebno osnovno znanje in potrdilo o opravljenem izobraževanju za mediatorje v skladu s slovensko zakonodajo;

-          pridobili boste osnovna znanja in tehnike, ki vam bodo omogočile opravljanje mediacijskih postopkov;

-          spoznali boste, zakaj prihaja do konfliktov, osnovne značilnosti in dinamiko konflikta in zakaj ljudje v konfliktih delujemo iracionalno;

-          izvedeli boste, kaj povzroča močna čustva in kako jih nadzorujemo;

-          določena znanja in tehnike vam bodo omogočila konflikte bolje preprečevati, upravljati in reševati;

-          naučili se boste osnov pogajanj in spoznali znamenito Harvard Negotiation Method;

-          spoznali boste temeljna pravila kakovostne, ciljno usmerjene komunikacije;

-          pridobili boste številna koristna znanja in veščine, ki bodo izjemno pozitivno vplivale na kakovost vaše komunikacije in s tem na kakovost vašega osebnega in profesionalnega življenja;

-          naučili se boste, kako različni ljudje komunicirajo in kako se približati njihovemu komunikacijskemu stilu;

-          spoznali boste, da ljudje izhajamo iz različnega “zemljevida sveta” in na ta način globlje razumeli delovanje in ravnanje posameznikov;

-          spoznali boste pomen delovanja nezavednih procesov in psiholoških mehanizmov na človekovo delovanje;

-          osvojili boste nekatere metode in tehnike vplivanja na nezavedne vzorce vedenja;

-          pridobili boste nekaj koristnih tehnik “Selfmanagament-a” – za prepoznavanje, priklic in krepitev notranjih virov.

 

PREDAVATELJI

Na izobraževanju bodo ta znanja predstavili priznani in izkušeni predavatelji: Maša Kociper (mediacije), dr. Aleksander Zadel (psihologija konflikta in pogajanja) in dr. Aleksander Šinigoj (tehnike NLP), Katarina Kresal, Aleš Zalar, Franci Bratkovič in Maja Zdolšek.

KDAJ

Izobraževanje zajema 64 ur in je sestavljeno iz štirih delov.

Prvi del:     31. 03. 2016 (četrtek) in 01. 04. 2016 (petek).

Drugi del:  07. 04. 2016 (četrtek) in 08. 04. 2016 (petek).

Tretji del:   14. 04. 2016 (četrtek) in 15. 04. 2016 (petek) ter

Četrti del:   22.04.2016 (petek) in 23.04.2016 (sobota).

 

KJE

Evropski center za reševanje sporov, Tomšiščeva 6, 1000 Ljubljana.

CENA IZOBRAŽEVANJA

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Pravne osebe: 795 EUR + DDV

Fizične osebe: 795 EUR


Prijavo s svojimi podatki (ime, priimek, telefonska številka) pošljite na info@ecdr.si.

  


 

TEME IZOBRAŽEVANJA IN PROGRAM

 

1. dan: četrtek, 31.3.2016 (od 9.00 do 17.00)

 

Predavateljica: Maša Kociper

 

Spoznavni del, pravila treninga in način dela;

Kaj je mediacija, kaj je NLP in kako sta oba povezana;

Struktura postopka in faze mediacije;

Vaje.

 

 

Predavatelj:

dr. Aleksander Zadel

 

 

Kaj je konflikt in kako nastane.

Dinamika in psihologija konflikta.

Komunikacija v stresnem in konfliktnem okolju.

 

2. dan: petek, 01.04.2016 (od 9.00 do 16.00)

 

Predavateljica: Maša Kociper

 

I. Faza mediacije: Uvodno srečanje:

-       uvodni nagovor mediatorja - struktura,

-       temeljna načela

II. Faza mediacije: Uvodne izjave strank in raziskovanje:

-       aktivno poslušanje,

-       postavljanje pravih vprašanj,

-       močna čustva, prepoznavanje govorice telesa, obvladovanje močnih čustev,

-       vaje.

Tehnike: aktivno poslušanje, postavljanje pravih vprašanj, povzemanje.

 

3. dan: četrtek, 07.04.2016 (od 9.00 do 17.00)

Predavatelj:

dr. Aleksander Zadel

 

III. Faza mediacije: Pogajanja

Psihologija pogajanj – Kako dobite kar želite in ohranite dober odnos

-       pogajalske taktike,

-       psihologija zunanjega nadzora,

-       vrste pogajanj,

-       Harwardska metoda pogajanj.

Predavateljica: Maša Kociper

 

Točka preloma

Specifika pogajanj v mediaciji

-       pozicije in interesi,

-       kreiranje opcij,

-       ravnovesje moči,

-       vaje.

Tehnike: pogajalske tehnike, reframing, ravnovesje moči.

 

 

4. dan: petek, 08.04.2016 (od 9.00 do 16.00)

Predavatelj:

dr. Aleksander Šinigoj

 

Osnove komuniciranja po NLP,

Zavedna in nazavedna komunikacija,

Vzpostavitev stika,

Različni modeli dojemanja sveta,

Štirje stebri odlične komunikacije,

Prenos informacij in sistem čutnih zaznav VAKOG.

 

5. dan: četrtek, 14.04.2016 (od 9.00 do 17.00)

Predavatelj:

dr. Aleksander Šinigoj

 

Aktivno poslušanje (5 nivojev poslušanja, zaznavni položaji (asociacija, empatija, disociacija, vrnitveno sporočilo).

Postavljanje pravih vprašanj (vrste vprašanja za analiziranje in za določitev želenega stanja/cilja).

Meta model komunikacije (izbris, posploševanje popačenje).

Čustvena sidra in rahljanje sider.

Vaje.

 

6. dan: petek, 15.04.2016 (od 9.00 do 16.00)

Predavatelj:

Aleš Zalar

(9.00 – 10.00)

 

Pravne podlage mediacij:

- razvoj in pravni okvir mediacije,

- načini izvajanja in trend razvoja mediacije v svetu.

Predavateljica: Maša Kociper

 

IV. Faza mediacije: Ločena srečanja

-       kdaj na ločeno srečanje?

-       koliko ločenih srečanj?

-       zaupnost na ločenih srečanjih

-       kako prenašamo vsebino pridobljeno na ločenem srečanju

-       vaja

Tehnike: testiranje realnosti, izhod iz slepe ulice, validacija

V. Faza mediacije: Oblikovanje in pisanje sporazuma

-       zaključek uspešne mediacije in zapis dogovora, razlika s sodno poravnavo

-       zaključek neuspešne mediacije

-       vaje.

 

Maja Zdolšek

(15.00 – 16.00)

 

Etika in etične dileme.

   Posebnost mediacij v zdravstvu, s poudarkom na odškodninskih zadevah  

-          predstavitev primera.

 

7. dan: petek, 22.04.2016 (od 9.00 do 16.00)

Predavatelji:

Katarina Kresal

(9.00 – 10.00)

 

Učinkovito upravljanje s spori kot konkurenčna prednost podjetij

-       primerjava: mediacija - sodni postopek

-       koristi mediacije za podjetja

 

Predavatelja:

Maša Kociper

Franci Bratkovič

Posebnosti mediacij v posameznih vrstah sporov: pravdne, družinske, gospodarske, delovno-socialni spori, odškodninske zadeve (gostje).

Mediator, njegova vloga in osebnost:

-       osebni stili reševanja konflitov,

-       lastnosti in kvalitete mediatorja.

Vaje za izpitno vajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. dan: sobota, 23.04.2016 (od 9.00 do 14.30)

 

Maša Kociper

Maja Zdolšek

Franci Bratkovič

 

 

Izpitna vaja: Vaje igranja vlog in razdelitev potrdil.
O MEDIACIJI

 

Medicija je neformalen postopek, kjer se sprte strani poskušajo o sporu pogovoriti in s pomočjo mediatorja doseči dogovor o njegovi rešitvi. Mediator je nevtralna tretja osebe, ki razume psihologijo konflikta in sprtima stranema z uporabo posebnih znanj in tehnik pomaga doseči sporazum, ki spor razrešuje in na novo ureja njun osebni ali poslovni odnos. Na ta način kontrola nad načinom in hitrostjo reševanja spora, s tem povezanimi stroški in končna rešitev ostane v rokah tistih, ki jih spor najbolj zadeva.

 

Zaradi svoje narave lahko postopek mediacije (v nasprotju s sodnim postopkom) vodi k rešitvam, ki so hitrejše, cenejše, kreativnejše in bolj prilagojene interesom strank. Postopek je hiter, neobvezujoč in zaupen ter nikakor ne vpliva na morebitni kasnejši spor na sodišču.  V primeru doseženega sporazuma je možen dogovor o obojestransko obvezujoči rešitvi v obliki sodne ali izvensodne poravnave. Takšno reševanje sporov vzpostavlja in izboljšuje  komunikacijo med sprtimi in lahko predstavlja velik prihranek časa in denarja ter dolgoročno izboljšani osebni ali profesionalni odnos.

 

 Poznavanje zakonitosti pozitivne komunikacije, logike konflikta ter tehnik in metod za preprečevanje in reševanje sporov pa so tudi vsestransko uporabna znanja in veščine, ki jih lahko uspešno uporabljamo tako v osebnem kot poslovnem življenju. 

 

 O NLP

 

NLP so komunikacijski modeli, ki opisujejo, kako deluje človek. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sta ustanovitelja dr. Richard Bandler in John Grinder preučevala psihologe, antropologe, lingviste in druge strokovnjake ter začela preučevati modele in principe, ki opisujejo, kako delujejo človeški um, nevrologija in jezikovni vzorci.

 

Poenostavljeno povedano, NLP modeli opisujejo, kako ljudje zaznavamo svet, kako te zaznave notranje organiziramo, predelujemo, kako si ustvarjamo lastno realnost in se nanjo odzivamo s svojim vedenjem. Ustanovitelja NLP Bandler In Grinder pa sta se pri tem vprašala: “Katere so tiste ključne lastnosti, ki bistveno razlikujejo posameznika, ki je dober in posameznika, ki je odličen?” Na podlagi njunih dognanj je nastal celovit model ciljno usmerjene komunikacije, ki je sestavljen iz sistema metod in tehnik, s katerimi lahko vplivamo na vedenje, mišljenje in doživljanje sveta. NLP je proces učenja, ki nam omogoča, da (ponotranjene) vzorce vedenja in komuniciranja ozavestimo, realno presodimo in s pomočjo NLP metod in tehnik po potrebi tudi spremenimo ali vsaj prilagodimo. Razultat je kakovostnejša komunikacija (in vedenje), ki temelji na zavestnih izbirah ter zavestnem in ciljno usmerjenem ravnanju.

 

 

 

PREDAVATELJI

 ZGODNJA NEVTRALNA OCENA (NEO)

NEO je simulacija sojenja, ki stranki razkrije, kakšen rezultat lahko pričakuje, če bo spor prišel na sodišče. Izvajajo jo nekdanji ustavni, vrhovni in drugi sodniki višjih stopenj, ki tako stranki omogočijo pogled na spor skozi sodniške oči.

Več informacij »

Potrošniški spori

Pravila postopka reševanja potrošniških sporov se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Več informacij »

Mednarodna dejavnost

Strokovnjaki ECDR so se pri številnih mednarodnih projektih v preteklih letih ukvarjali s primerjalnimi raziskavami, oblikovanjem zakonodajnih in samoregulativnih okvirjev, krepili so institucionalne zmogljivosti ...

Več informacij »


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si