Izberite si svoj postopek

Legenda oznak:

0…pomeni majhno verjetnost za dosego želenega cilja

1…pomeni določeno zadovoljitev cilja

2…pomeni pomembno zadovoljitev cilja in

3…pomeni zelo visoka zadovoljitev cilja

 

a)   Kriteriji za izbiro postopka reševanja sporov glede na cilj strank

CILJ POSTOPKA

MEDIACIJA

IZVRŠNI TRIBUNAL

ZGODNJA NEVTRALNA OCENA

ARBITRAŽA IN RENT-A-JUDGE

SOJENJE

Hitrost

3

2

3

0 - 2

0

Nejavnost postopka

3

3

2

1 (3)

0

Javni interes

0

1

1

2

3

Nevtralno mnenje

1

1

2

3

3

Minimalni stroški

3

2

3

0 - 2

0

Vzdrževanje ali izboljšanje poslovnih odnosov

3

2

1

1

0

Precedens

0

0 - 1

0 - 1

2

3

Minimalna ali maksimalna povrnitev škode

0 (3)

1

1

2

3

Nove kreativne rešitve

3

3

2

1

0

Stranka kontrolira postopek

3

2

1

1 - 2

0

Stranka kontrolira izid postopka

3

3

2

1

0

Prenos odgovornosti za odločitev na tretjo stranko

0 - 1

1

2

3

3

Nadzor s strani sodišča in prisila 

0 - 2

0

1

2

3

Transformacija strank

3

1

0

0

0

 

b)   Kriteriji za izbiro postopka glede na značilnosti postopkov

 

Značilnosti postopka

Mediacija

Izvršni tribunal

Zgodnja nevtralna ocena

Arbitraža in rent-a-judge

Sojenje

Dobri odnosi med odvetniki

3

2

1

0

0

Dobri odnosi med strankami

3

2

1

0

0

Stranke v sporu naklonjene reševanju problemov

3

2

1

0

2

Ena ali obe stranki pripravljeni podati opravičilo

3

3

1

0

0

Želja po poravnavi in alternativni rešitvi spora

3

2

2

0

0

Vodilni v podjetju sodelujejo v posotpku

2

3

2

1

1

Mnogo odprtih vprašanj v sporu

3

3

1

1

0

Stranka bo imela koristi zaradi procesnih značilnosti pravde

0 - 2

1

1

2

3

Zahteva se specifična znanja  strokovnjak, ki vodi postopek

3

3

3

3

1

 

c)    Kriteriji za izbiro postopka glede na možne ovire za dosego učinkovite rešitve

Procesne ovire

Mediacija

Izvršni tribunal

Zgodnja nevtralna ocena

Arbitraža in rent-a-judge

Sojenje

Slabo komuniciranje

3

2

1

1

0

Potreba po izražanju čustev

3

1

1

1

0

Različen pogled na dejstva

2

2

3

2

2

Različen pogled glede spornih pravnih vprašanj

1

2

3

2

2

Pomembnost načela

1

0

0

1

3

Podvrženost pritisku

3

2

2

0

0

Povezava z drugimi spori

2

1

1

1

0

Več strank v sporu

2

1

1

1

1

Različni odvetnikovi in klientovi interesi

2

1

1

1

1

Sindrom Jack pot

0

1

1

3

3

Strah pred razkritjem resničnih interesov, pogajalčeva dilema

3

2

1

0

0

Psihološke bariere

2

2

1

0

0

Nezmožnost učinkovitih pogajanj

2

2

1

2

2

Nerealna pričakovanja

2

2

3

0

0

Neravnotežje moči

1

1

3

2

2

 

Ste še vedno v dvomu glede izbire ustreznega postopka reševanja spora? Obrnite se na nas, pomagali vam bomo.