STANDARDNI PREDHODNI MEDIACIJSKI PREGLED

Prosimo, da na vprašanja odgovorite čimprej!

  

Ta vprašalnik je namenjen izključno za potrebe mediatorjeve priprave na začetek mediacije. Vsi odgovori na zastavljena vprašanja bodo ostali popolnoma tajni. Na vprašanja mora odgovoriti stranka, ki je v sporu in ne njen odvetnik. Vprašanja so zahtevna, zato je potreben razmislek pred odgovarjanjem, odgovori pa morajo biti izčrpni in iskreni.

 

Odgovori bodo pomemben del pogajalske strategije in postopka posredovanja pri reševanju spora na stroškovno čim bolj učinkovit način. Mediator bo mogoče postavil nekatera od teh vprašanj tudi kasneje tekom postopka mediacije, bodisi v ločenih zaupnih srečanjih, bodisi v skupnih srečanjih z nasprotno stranko.

 

Pisni odgovori ne bodo poslani nasprotni stranki. Odgovori so zaupni in jih tudi ni dovoljeno uporabiti kot dokaz v kakršnemkoli drugem postopku. Priporočamo, da stranka, ko odgovori na vsa vprašanja, odgovore pregleda skupaj z odvetnikom in jih pošlje po elektronski pošti ali po faksu mediatorju.

  

VAŠI INTERESI

 

Naštejte svoje temeljne interese in jih potem razvrstite glede na njihovo pomembnost (na primer: čas, denar, varnost, minimiziranje tveganja, poštenost, prihodnji načrti, vzdrževanje dobrih osebnih ali poslovnih odnosov, itd.). Kot pomoč pri opredelitvi vaših interesov na vsakem področju, se vprašajte: »Kaj, če bi se nasprotna stran strinjala s tem, kar hočem? Kaj bi to dejansko pomenilo zame?«

 

Kako mislite, da nasprotna stran vidi vaše interese? Naštejte in razvrstite te interese!

 

Najpomembneje je, da sta s končnim dogovorom v postopku mediacije zadovoljni obe strani in da se bosta obe strani tudi strinjali, da je skupna izbira boljša od postopka na sodišču. Na katerem področju bi lahko sodelovali z nasprotno stranko, če bi se obe strani odločili, da skušata priti do dogovora?

 

Glede katerih pomembnih stvari menite, da se že sedaj strinjate z nasprotno stranko?

 

Glede katerih vprašanj menite, da se z nasprotno stranko najbolj razlikujete?

 

Na področjih, kjer se ne strinjate, katere objektivne kriterije bi lahko uporabili skupaj z nasprotno stranko, da bi razvili pošten in konstruktiven prostovoljni dogovor?

 

Kako boste vedeli, da je potencialni sporazum boljša izbira, kot pa postopek na sodišču? Katere kriterije boste uporabili, da boste izmerili, kako dobro sporazum zadovoljuje vaše interese?

 

VAŠE RAZUMEVANJE

 

Kaj ste imeli v mislih, ko ste začeli osebno ali poslovno sodelovati z nasprotno stranko? (čas, denar, delovni pogoji, pravice in dolžnosti, odločanje, kdo je odgovoren za kaj, kdo mora skrbeti za nepredvidljiva tveganja, metode reševanja razlik, itd.).

 

Katere pomembne spremembe so se zgodile, ko je nastal spor in kje mislite, da ste se začeli razhajati z nasprotno stranko?

 

S kakšnimi občutki ste začeli sodelovati z nasprotno stranko?

 

Kdaj natančno in glede česa ste začeli izgubljati zaupanje v nasprotno stranko? Kako močno je to nezaupanje danes? Ali menite, da vam nasprotna stranka zaradi tega nezaupanja ali spora kaj dolguje?

  

VAŠA REŠITEV

 

Katere uporabne dokaze s področja spora lahko predložite, da bodo kredibilni za nasprotno stranko in da ji bodo pomagali videti vaš pogled na problem (računi, fotografije, priče, zapiski, pisni standardi, kopije pravil, izvedenska mnenja, poročila in drugo)?

 

Kaj bi nasprotna stranka lahko rekla ali naredila v okviru vašega mediacijskega srečanja, kar bi bilo za vas popolnoma nesprejemljivo? Kako boste reagirali, če do takega nesprejemljivega predloga dejansko pride?

 

Kako boste zagotovili, da vaša čustva ne bodo vplivala na uresničitev vaših dolgoročnih finančnih interesov? (na primer: ali ste se pripravljeni danes soočiti tudi z neprijazno razpravo, da bi v prihodnosti lahko uredili vaše finančne interese). Ali boste sprejeli zadovoljivo ponudbo, čeprav boste prizadeti glede odnosa nasprotne stranke do vas?

 

Kaj menite, da je najboljša alternativa, če ne bo prišlo do prostovoljnega dogovora? Primerjajte, kaj pridobite, če pride do prostovoljnega dogovora in kaj, če se odločite za alternativo. Kakšna so tveganja in kakšne koristi, če se odločite za alternativo.

 

Katera je vaša naslednja najboljša alternativa?

 

Naštejte vsa vprašanja, ki bi bila lahko sporna, če bi bil vaš spor predložen sodišču, arbitru, ali kakšnemu drugemu postopku razsojevalne narave (ustne predstavitve, nepredvidljivi problemi, napake, različne verzije dejstev, kršitev dogovorov, pogodbeni jezik, odlašanje, obseg in kvaliteta dela, interpretacija prava, metode izračunavanja neposredne in posledične škode in drugo)!

 

Navedite možne posledice v primeru, če dogovor ne bo dosežen. Predstavljajte si, da ste nesposobni doseči dogovor z nasprotno stranjo in da se znajdete v dolgotrajnem in dragem sodnem postopku, v okviru katerega sodnik popolnoma ugodi nasprotni strani v vašem sporu.

 

Koliko ste pripravljeni finančno tvegati pri:

-      razlikah med verjetnimi zahtevki;

-      stroških odvetnikov, stroških prič, izvedencev, in drugih postopkovnih stroškov;

-      vrednosti vašega časa, ki bo izgubljen zaradi pravdanja (vključno tudi s časom, ki bo prizadel vaše bližnje).

 

Priporočamo vam, da si v primeru, da niste znali odgovoriti na ta tri vprašanja, pridobite čim več dodatnih informacij.

 

Kako lahko mediator pomaga, da boste razvili najboljši dogovor? (ohladi čustva in odvzame nekaj ostrine). Ali naj bo zaupen svetovalec, ki vam pomaga oceniti vaše opcije in možnosti? Ali naj zagotavlja varna in produktivna neposredna pogajanja? Vam pomaga pri preboju zastojev in spodbuja kreativne opcije? Vam pomaga razviti specifičen jezik, ki zagotavlja trajno rešitev?

 

Katere stvari, ki jih ne želite razkriti nasprotni stranki, bi moral mediator še vedeti, da bi lahko popolnoma razumel vašo situacijo?