SLO   |   ENG

  • /
  • /
  • EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV S POMEMBNIM PRIZNANJEM EVROPSKEGA PRAVNEGA INŠTITUTA

 

EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV S POMEMBNIM PRIZNANJEM EVROPSKEGA PRAVNEGA INŠTITUTA


Številne aktivnosti za spodbujanje vključevanja alternativnih načinov reševanja sporov na sodišča


Generalna sekretarka Evropskega pravnega instituta (European Law Institute - ELI) dr. Vanessa Vilcox je Evropskemu centru za reševanje sporov (ECDR) izrekla priznanje za obsežne aktivnosti, ki jih je slednji v preteklem letu izvajal tako v Sloveniji kot v celotni Evropi.

ECDR, ki vse od leta 2014 deluje kot ELI hub za Slovenijo, je prejel pomembno priznanje za izvedene aktivnosti, med katerimi izstopajo prispevki slovenskih strokovnjakov pri razvoju evropskih standardov na področju ilegalnih migracij in azila ter na področju vključevanja reševanja sporov z mediacijo, arbitražo in zgodnjo nevtralno oceno spora v delo sodišč.

”Ponosni smo, da smo del evropske pravne stroke in da ELI prepozna naš trud. Ves čas aktivno sodelujemo tako z domačimi kot tujimi strokovnjaki ter spodbujamo alternativno reševanje sporov na vseh ravneh,” poudarja  predsednik ECDR Aleš Zalar. 


Spodbujanje mediacije v Srbiji

Med aktualnimi aktivnostmi ECDR, ki jo je izpostavil tudi ELI, je majska mednarodna konferenca o mediaciji v Srbiji, kjer je na pobudo ECDR Gospodarska zbornica Srbije slovesno podpisala posebno javno izjavo, s katero se je zavezala k podpori in promociji mediacije v srbskem gospodarstvu.


Prvo srečanje v Ljubljani

ECDR nadaljuje s svojimi aktivnostmi koordinacije ELI huba v Sloveniji tudi v prihodnje. Tako že septembra v Ljubljani napoveduje prvo skupno srečanje predstavnikov ELI hubov iz Slovenije, Francije in Italije. Na njem bo kot osrednji govorec prisoten tudi lord Jonathan Mance, namestnik predsednika vrhovnega sodišča Združenega kraljestva.

Aktvnosti, ki jih je v preteklem letu izvedel ECDR, so podrobneje opisane v letnem poročilu, dostopnem na naslednji povezavi.

 

O Evropskem pravnem inštitutu

Evropski pravni inštitut (European Law Institute - ELI) je bil ustanovljen v Parizu leta 2011. Gre za mednarodno neprofitno organizacijo, ustanovljeno na podlagi belgijskega prava, pisarna sekretariata ELI pa ima sedež na Dunaju, kjer potekajo tudi sestanki raznih odborov ELI, vključno z izvršnim odborom.

V letu 2014 je tudi Ljubljana postala center aktivnosti ELI-ja, in sicer so jo izbrali za predstavništvo Jugovzhodne Evrope, Slovenija pa je s tem dobila večji vpliv na zakonodajno urejanje v EU. Sedež ELI-ja v Ljubljani je tako na Evropskem centru za reševanje sporov, ki mu predsedujeta Katarina Kresal in Aleš Zalar.

Temeljni cilji ELI-ja so proučevanje in spodbujanje evropskega pravnega razvoja. Je posvetovalno telo Evropske komisije, saj slednja znotraj njega testira pomembna pravna vprašanja ter pripravlja osnutke za reforme in zakone. ELI deluje preko različnih strokovnih organizacij, med njimi je torej tudi Evropski center za reševanje sporov.

 

 

 


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si