SLO   |   ENG

 IZJAVA ZA JAVNOST

 

Evropski center za reševanje sporov prvi registriran ponudnik izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Sloveniji

 

Ljubljana, 23. februar - Novembra 2015 je začel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, ki potrošnikom omogoča hitro, poceni, enostavno in učinkovito reševanje sporov, ne da bi jim bilo za to treba na sodišče. Izvajalci postopkov reševanja potrošniških sporov morajo biti po novem registrirani priMinistrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno tudi za nadzor nad njihovim delovanjem. Prvi registriran ponudnik izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Sloveniji je postal Evropski center za reševanje sporov (ECDR).   

Za podjetja, ki delujejo na področjih telekomunikacij, pošte, energetike, transporta, bančništva, zavarovalništva ter drugih finančnih storitev, je sodelovanje v izvensodnih postopkih za reševanje potrošniških sporov po zakonu obvezno, zato soglasja potrošniku za tak način reševanja spora ne morejo odreči. Za ostala podjetja je izbira teh postopkov prostovoljna, razlog za njihovo uporabo pa je v konkurenčni prednosti, ki jo podjetja s tako dodatno ponudbo za potrošnike pridobijo v razmerju do konkurentov na trgu. Podjetja morajo svoje poslovanje uskladiti z določbami zakona v roku 6 mesecev odkar je zakon stopil v veljavo.

ECDR ponuja tri različne vrste postopkov reševanja potrošniških sporov in sicer mediacijo, kombinirani postopek mediacije in pospešene arbitraže (med-arb) in pogojno zavezujočo pospešeno arbitražo. Vsi trije postopki so enostavni, zaključijo se v roku 30 dni in so za potrošnika brezplačni. Postopke vodijo izkušeni akreditirani mediatorji oziroma arbitri. Več o vrsti postopkov, strokovnjakih in tarifi za reševanje potrošniških sporov, ki velja za podjetja, lahko preberete na www.ecdr.si.

 


ZGODNJA NEVTRALNA OCENA (NEO)

NEO je simulacija sojenja, ki stranki razkrije, kakšen rezultat lahko pričakuje, če bo spor prišel na sodišče. Izvajajo jo nekdanji ustavni, vrhovni in drugi sodniki višjih stopenj, ki tako stranki omogočijo pogled na spor skozi sodniške oči.

Več informacij »

Potrošniški spori

Pravila postopka reševanja potrošniških sporov se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Več informacij »

Mednarodna dejavnost

Strokovnjaki ECDR so se pri številnih mednarodnih projektih v preteklih letih ukvarjali s primerjalnimi raziskavami, oblikovanjem zakonodajnih in samoregulativnih okvirjev, krepili so institucionalne zmogljivosti ...

Več informacij »


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si