SLO   |   ENG

Vaše pravice v mediaciji

V ECDR zagotavljamo, da so stranke, ki sodelujejo v mediaciji, upravičene do naslednjih pravic:

 

prostovoljni postopek brez prejudica za morebitne kasnejše razsojevalne postopke

Rešitev spora je najlažje dosegljiva v prostovoljnem postopku. Fizične in pravne osebe morajo biti svobodne pri izbiri prostovoljne mediacije in svobodne pri umiku iz morebitne obvezne mediacije, ne da bi to kakorkoli prejudiciralo njihove pravice ali njihove druge načine rešitve spora.

 

zaupni postopek

Ključno je, da so udeleženci mediacije svobodni pri iskrenem izražanju, brez strahu, da bi bile njihove besede lahko uporabljene zoper njih v kasnejšem postopku pred sodiščem ali arbitražo.

 

informirano soglasje

Udeleženci mediacije zadržijo svoje pravice do informiranega soglasja v vseh vidikih mediacijskega postopka. Stranke v sporu so upravičene, da jim mediator popolnoma razkrije kakršnokoli nasprotje interesov. Katerikoli dogovor, ki ga stranke dosežejo v mediaciji posebej, če se odpovedujejo določenim zahtevkom, mora temeljiti na informiranem soglasju strank, da bi lahko bil izvršljiv.

 

svobodna izbira mediatorjev

Mediatorji pomagajo ljudem, da se dogovorijo o rešitvi spora pod pogoji, ki jih stranke v sporu same določijo. Mediatorji ne pišejo odločb in ne ugotavljajo kdo ima prav, z razliko od sodnikov ali arbitrov. Ljudje s spori imajo pravico, da skupaj izberejo katerokoli nevtralno osebo, vpisano v register pri ECDR kot mediatorja ali kot mediatorja odobreno s strani ECDR.

 

poln in enak dostop

Zgodnja prostovoljna rešitev spora je tako stroškovno učinkovita, kot tudi konsistentna z demokratičnimi vrednotami. Mediacija omogoča ljudem, da obdržijo svojo oblast odločanja o lastnih sporih.

 


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si