SLO   |   ENG

Tudi v tem šolskem letu uspešno zaključen projekt šolske in vrstniške mediacije v BiH

Druga faza projekta »Šolska in vrstniška mediacija v Bosni in Hercegovini«, v izvedbi Evropskega centra za reševanje sporov (ECDR) in Ustanove za krepitev človekove varnosti (ITF), podprtega s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, je uspešno zaključena. V okviru projekta s ciljem prenosa znanja in izvajanja mediacijskih metod v šolah, je bilo do sedaj v Bosni in Hercegovini usposobljenih 27 učiteljev, od tega 9 učiteljev trenerjev in okrog 100 vrstniških mediatorjev.

V Doboju je 14.5.2019 potekala zaključna prireditev, katere so se udeležili slovenska veleposlanica v Bosni in Hercegovini Nj. Eksc. Zorica Bukinac, učitelji in učenci osnovnih šol, predstavnik in direktor ECDR Uroš Petohleb, strokovnjak ECDR na področju šolske mediacije dr. Jernej Šoštar ter predstavniki ITF. V okviru zaključne prireditve sta g. Petohleb in g. Šoštar učiteljem in učencem podelila certifikate za sodelovanje pri projektu in uspešno opravljeno izobraževanje za šolske in vrstniške mediatorje ter trenerje.

Projekt je bil, tako kot že v prejšnjem letu, s strani šol, direktorjev šol, učiteljev in učencev zelo dobro ocenjen ter prepoznan kot naložba v prihodnost. V pogovorih ob zaključni slovesnosti so bile izražene želje po njegovi širitvi na nove osnovne šole na področju BiH. V letošnjem letu so posebno izobraževanje za trenerje bodočih učiteljev mediatorjev opravili tudi prvi slušatelji iz vrst učiteljev, kar dolgoročno pomeni, da bo šolska mediacija lahko nemoteno živela in se  razvijala tudi po dokončanju projekta. Pri ECDR smo še posebej ponosni, da so uporabniki v vseh evalvacijah naše delo ocenili kot odlično.

 http://www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/41311/

 

 

 


ZGODNJA NEVTRALNA OCENA (NEO)

NEO je simulacija sojenja, ki stranki razkrije, kakšen rezultat lahko pričakuje, če bo spor prišel na sodišče. Izvajajo jo nekdanji ustavni, vrhovni in drugi sodniki višjih stopenj, ki tako stranki omogočijo pogled na spor skozi sodniške oči.

Več informacij »

Potrošniški spori

Pravila postopka reševanja potrošniških sporov se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Več informacij »

Mednarodna dejavnost

Strokovnjaki ECDR so se pri številnih mednarodnih projektih v preteklih letih ukvarjali s primerjalnimi raziskavami, oblikovanjem zakonodajnih in samoregulativnih okvirjev, krepili so institucionalne zmogljivosti ...

Več informacij »


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si