SLO   |   ENG

Aktualno

Podjetja lahko pri sporih prihranijo veliko časa in denarja

 

Pri sporih podjetja v 80 % najbolj prizadane izguba časa in denarja. Zaradi zapletanja v spore velikokrat izgubijo fokus in posledično ne dosegajo poslovnih ciljev. Zato je prav, da se podjetja zavedajo, da je reševanje sporov poslovno vprašanje, ki zahteva sprejem ustrezne strategije. 

 

Za revijo Direktor je alternativne oblike reševanja sporov predstavila predsednica ECDR Katarina Kresal. Preberite intervju na: 

http://www.revija-direktor.si/21/mobile/index.html#p=13


COMMERCIAL MEDIATION: PAST EXPERIENCES AND FUTURE CHALLENGES

 

 

European Centre for Dispute Resolution (Slovenia), ADR Center (Italy), ADR Group (UK), Partners for Democratic Change (Serbia) and Chamber of Commerce and Industry of Serbia (Serbia)

supported by

European Bank for Reconstruction and Development and UK Investment Climate and Governance Fund

 invite to

 Commercial Mediation in Serbia Project kick-off roundtable

 on

 COMMERCIAL MEDIATION: PAST EXPERIENCES AND FUTURE CHALLENGES

 

Friday, 28th October 2016, at 10.00

Palace of Serbia, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd

 

 

 

The importance of commercial mediation for the economic development and rule of law

 

 

10.00 – 10.05              Welcome and introduction:

Mr. Blažo Nedić, president of the Board of Partners for Democratic Change Serbia and president of the Serbian National Association of Mediators

 

10.05 – 10.10              Introductory addresses:

His excellency Mr. Denis Keefe, the Ambassador of UK to Serbia;

Daniel Berg, director of the European Bank for Reconstruction and Development for Serbia

 

10.10 – 11.00              Keynote addresses:

 Mrs. Nela Kuburović, Minister of Justice Serbia

 Mr. Dragomir Milojević, president of the Supreme Court of Cassation of Serbia

Mr. Marko Čadež, president of the Chamber of Commerce and Industry of Serbia

 Mr. Dragoljub Đorđević, president of the Bar Association of Serbia (TBC)

 Mr. Nenad Vujić, director of the Judicial Academy

 

11.00-11.30          Coffee break and press conference

 

 

Roundtable discussion: What could be done more for better mediation demand and supply in Serbia?

 

 

11.30 – 13.30                Facilitator:

Mr. Aleš Zalar, former Minister of Justice of Slovenia and Commercial Mediation Project team leader

 

Panelists:

Mrs. Gordana Ajnšpiler Popović, judge of the Commercial Appellate Court

Mrs. Ivana Ninčić, Consultant for the Reform of Legal Professions, Ministry of Justice

Mr. Nebojša Djuričić, Judge of the Second Basic Court in Belgrade

Mrs. Gordana Mihajlović, practicing lawyer and mediator

Mrs. Božana Jakišić, Coordinator of the Bureau of Mediation of the Chamber of Commerce and Industry of Serbia

Mrs. Nevenka Tomašević Manager for NPLs, Addiko Group

Mrs. Jasmina Milutinović, president of the Bar Association of Čačak

Mr. Blažo Nedić, president of the Board of Partners for Democratic Change Serbia and president of the Serbian National Association of Mediators

Questions and answers

Closing remarks

 

Official language at the event will be Serbian but consecutive translation in English language will be provided.

 

Registration for the conference:

Nastasija Stojanović

e-mail: office@partners-serbia.org  or  nastasija.stojanovic@partners-serbia.org

Tel. number: +381 11 3231 551 and +381 11 3231 552

 

 


POSLOVNA STRATEGIJA – REŠEVANJE SPOROV

Spor ponavadi roma v pravni oddelek ali k izbranemu odvetniku in konča na sodišču, kjer čaka na rešitev nadaljnjih nekaj let. Kakšen bo na koncu rezultat, ne ve nihče. Pa je vprašanje načina reševanja sporov res izključna domena pravnikov?

V letu 2003 je bila izvedena obširna raziskava o gospodarskih sporih in njihovih učinkih na podjetja, ki je pokazala, da podjetja zaradi zapletanja v spore v 87 % prizadene ekstremna poraba časa, v 70 % jih zaradi tega doletijo finančne izgube, v 41 % ne dosežejo poslovnih ciljev. Tako posledično trpi morala zaposlenih in poslovni ugled podjetja.

Spori imajo na poslovanje podjetij torej zelo konkretne učinke, kar pomeni, da je njihovo reševanje pomembno poslovno in ne zgolj pravno vprašanje.

 

Strategija reševanja sporov

Ne glede na negativne vplive, ki jih spori imajo na podjetja, pa se naša podjetja večinoma ne ukvarjajo z vprašanjem reševanja sporov kot s poslovno kategorijo; za reševanje sporov pravzaprav nimajo pripravljene posebne strategije. Kako pa se lotiti takšne strategije? Učinkovite rešitve vam lahko prinesejo že naslednji štirje koraki.

 

Več o načinih reševanja sporov lahko preberete na: http://novipodjetnik.si/katarina-kresal-resevanje-sporov/ 


 IZJAVA ZA JAVNOST

 

Evropski center za reševanje sporov prvi registriran ponudnik izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Sloveniji

 

Ljubljana, 23. februar - Novembra 2015 je začel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, ki potrošnikom omogoča hitro, poceni, enostavno in učinkovito reševanje sporov, ne da bi jim bilo za to treba na sodišče. Izvajalci postopkov reševanja potrošniških sporov morajo biti po novem registrirani priMinistrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno tudi za nadzor nad njihovim delovanjem. Prvi registriran ponudnik izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Sloveniji je postal Evropski center za reševanje sporov (ECDR).   

Za podjetja, ki delujejo na področjih telekomunikacij, pošte, energetike, transporta, bančništva, zavarovalništva ter drugih finančnih storitev, je sodelovanje v izvensodnih postopkih za reševanje potrošniških sporov po zakonu obvezno, zato soglasja potrošniku za tak način reševanja spora ne morejo odreči. Za ostala podjetja je izbira teh postopkov prostovoljna, razlog za njihovo uporabo pa je v konkurenčni prednosti, ki jo podjetja s tako dodatno ponudbo za potrošnike pridobijo v razmerju do konkurentov na trgu. Podjetja morajo svoje poslovanje uskladiti z določbami zakona v roku 6 mesecev odkar je zakon stopil v veljavo.

ECDR ponuja tri različne vrste postopkov reševanja potrošniških sporov in sicer mediacijo, kombinirani postopek mediacije in pospešene arbitraže (med-arb) in pogojno zavezujočo pospešeno arbitražo. Vsi trije postopki so enostavni, zaključijo se v roku 30 dni in so za potrošnika brezplačni. Postopke vodijo izkušeni akreditirani mediatorji oziroma arbitri. Več o vrsti postopkov, strokovnjakih in tarifi za reševanje potrošniških sporov, ki velja za podjetja, lahko preberete na www.ecdr.si.

 


 

IZOBRAŽEVANJE

 TEHNIKE UČINKOVITEGA UPRAVLJANJA SPOROV

IN MEDOSEBNIH ODNOSOV

 

 (na podlagi uspešno opravljenega izobraževanja pridobite tudi potrdilo za mediatorja)

Izobraževanje ponuja privlačen nabor znanj in tehnik s področja psihologije konflikta, mediacij in nevro-lingvističnega programiranja, treh ključnih področij za uspešno medsebojno komuniciranje, so-delovanje in poslovanje ter pogajanje. 

      PSIHOLOGIJA KONFLIKTA  +  NLP  +  REŠEVANJE SPOROV

 

S pomočjo izobraževanja boste bolje razumeli zakaj prihaja do konfliktov in kako se jim izogniti. Spoznali boste različne komunikacijske modele, ki razkrivajo, kako ljudje zaznavamo svet, si ustvarjamo lastno realnost in se nanjo odzivamo s svojim vedenjem. Različnim nesporazumom ali celo konfliktom oz. sporom, ki nastanejo na ta način, pogosto sami nismo kos. Rešiti jih je mogoče skozi strokovno voden pogovor, s pomočjo mediacije ali mediacijskih tehnik. Poznavanje zakonitosti pozitivne komunikacije, logike konflikta ter tehnik in metod za preprečevanje in reševanje sporov pa so tudi vsestransko uporabna znanja in veščine, ki jih lahko uspešno uporabljamo tako v osebnem kot poslovnem življenju. Znanja s teh področij so tudi ključna prednost uspešnih podjetij. 

 

POTRDILO O USPEŠNO OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVANJU ZA MEDIATORJA

Izobraževanje ustreza zahtevam Pravilnika za izobraževanje mediatorjev, ki delajo v programih sodišč, zato ob zaključku izobraževanja prejmete tudi potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju za mediatorja.

 

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO

Izobraževanje je namenjeno posameznikom iz različnih organizacij, industrij in poslovnih okolij. Posameznikom, ki želijo ustvariti dodano vrednost za svojo organizacijo s pomočjo novih znanj glede strategij reševanja sporov, modernih tehnik pogajanj in boljšega razumevanja pishologije konflikta. Namenjeno je tudi bodočim mediatorjem, mediatorjem, ki želijo izpopolniti svoje tehnike delovanja, pravnikom, odvetnikom, podjetnikom, HRM strokovnjakov ipd.

 

  

CILJI IZOBRAŽEVANJA

-          dobili boste potrebno osnovno znanje in potrdilo o opravljenem izobraževanju za mediatorje v skladu s slovensko zakonodajo;

-          pridobili boste osnovna znanja in tehnike, ki vam bodo omogočile opravljanje mediacijskih postopkov;

-          spoznali boste, zakaj prihaja do konfliktov, osnovne značilnosti in dinamiko konflikta in zakaj ljudje v konfliktih delujemo iracionalno;

-          izvedeli boste, kaj povzroča močna čustva in kako jih nadzorujemo;

-          določena znanja in tehnike vam bodo omogočila konflikte bolje preprečevati, upravljati in reševati;

-          naučili se boste osnov pogajanj in spoznali znamenito Harvard Negotiation Method;

-          spoznali boste temeljna pravila kakovostne, ciljno usmerjene komunikacije;

-          pridobili boste številna koristna znanja in veščine, ki bodo izjemno pozitivno vplivale na kakovost vaše komunikacije in s tem na kakovost vašega osebnega in profesionalnega življenja;

-          naučili se boste, kako različni ljudje komunicirajo in kako se približati njihovemu komunikacijskemu stilu;

-          spoznali boste, da ljudje izhajamo iz različnega “zemljevida sveta” in na ta način globlje razumeli delovanje in ravnanje posameznikov;

-          spoznali boste pomen delovanja nezavednih procesov in psiholoških mehanizmov na človekovo delovanje;

-          osvojili boste nekatere metode in tehnike vplivanja na nezavedne vzorce vedenja;

-          pridobili boste nekaj koristnih tehnik “Selfmanagament-a” – za prepoznavanje, priklic in krepitev notranjih virov.

 

PREDAVATELJI

Na izobraževanju bodo ta znanja predstavili priznani in izkušeni predavatelji: Maša Kociper (mediacije), dr. Aleksander Zadel (psihologija konflikta in pogajanja) in dr. Aleksander Šinigoj (tehnike NLP), Katarina Kresal, Aleš Zalar, Franci Bratkovič in Maja Zdolšek.

KDAJ

Izobraževanje zajema 64 ur in je sestavljeno iz štirih delov.

Prvi del:     31. 03. 2016 (četrtek) in 01. 04. 2016 (petek).

Drugi del:  07. 04. 2016 (četrtek) in 08. 04. 2016 (petek).

Tretji del:   14. 04. 2016 (četrtek) in 15. 04. 2016 (petek) ter

Četrti del:   22.04.2016 (petek) in 23.04.2016 (sobota).

 

KJE

Evropski center za reševanje sporov, Tomšiščeva 6, 1000 Ljubljana.

CENA IZOBRAŽEVANJA

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Pravne osebe: 795 EUR + DDV

Fizične osebe: 795 EUR


Prijavo s svojimi podatki (ime, priimek, telefonska številka) pošljite na info@ecdr.si.

  


 

TEME IZOBRAŽEVANJA IN PROGRAM

 

1. dan: četrtek, 31.3.2016 (od 9.00 do 17.00)

 

Predavateljica: Maša Kociper

 

Spoznavni del, pravila treninga in način dela;

Kaj je mediacija, kaj je NLP in kako sta oba povezana;

Struktura postopka in faze mediacije;

Vaje.

 

 

Predavatelj:

dr. Aleksander Zadel

 

 

Kaj je konflikt in kako nastane.

Dinamika in psihologija konflikta.

Komunikacija v stresnem in konfliktnem okolju.

 

2. dan: petek, 01.04.2016 (od 9.00 do 16.00)

 

Predavateljica: Maša Kociper

 

I. Faza mediacije: Uvodno srečanje:

-       uvodni nagovor mediatorja - struktura,

-       temeljna načela

II. Faza mediacije: Uvodne izjave strank in raziskovanje:

-       aktivno poslušanje,

-       postavljanje pravih vprašanj,

-       močna čustva, prepoznavanje govorice telesa, obvladovanje močnih čustev,

-       vaje.

Tehnike: aktivno poslušanje, postavljanje pravih vprašanj, povzemanje.

 

3. dan: četrtek, 07.04.2016 (od 9.00 do 17.00)

Predavatelj:

dr. Aleksander Zadel

 

III. Faza mediacije: Pogajanja

Psihologija pogajanj – Kako dobite kar želite in ohranite dober odnos

-       pogajalske taktike,

-       psihologija zunanjega nadzora,

-       vrste pogajanj,

-       Harwardska metoda pogajanj.

Predavateljica: Maša Kociper

 

Točka preloma

Specifika pogajanj v mediaciji

-       pozicije in interesi,

-       kreiranje opcij,

-       ravnovesje moči,

-       vaje.

Tehnike: pogajalske tehnike, reframing, ravnovesje moči.

 

 

4. dan: petek, 08.04.2016 (od 9.00 do 16.00)

Predavatelj:

dr. Aleksander Šinigoj

 

Osnove komuniciranja po NLP,

Zavedna in nazavedna komunikacija,

Vzpostavitev stika,

Različni modeli dojemanja sveta,

Štirje stebri odlične komunikacije,

Prenos informacij in sistem čutnih zaznav VAKOG.

 

5. dan: četrtek, 14.04.2016 (od 9.00 do 17.00)

Predavatelj:

dr. Aleksander Šinigoj

 

Aktivno poslušanje (5 nivojev poslušanja, zaznavni položaji (asociacija, empatija, disociacija, vrnitveno sporočilo).

Postavljanje pravih vprašanj (vrste vprašanja za analiziranje in za določitev želenega stanja/cilja).

Meta model komunikacije (izbris, posploševanje popačenje).

Čustvena sidra in rahljanje sider.

Vaje.

 

6. dan: petek, 15.04.2016 (od 9.00 do 16.00)

Predavatelj:

Aleš Zalar

(9.00 – 10.00)

 

Pravne podlage mediacij:

- razvoj in pravni okvir mediacije,

- načini izvajanja in trend razvoja mediacije v svetu.

Predavateljica: Maša Kociper

 

IV. Faza mediacije: Ločena srečanja

-       kdaj na ločeno srečanje?

-       koliko ločenih srečanj?

-       zaupnost na ločenih srečanjih

-       kako prenašamo vsebino pridobljeno na ločenem srečanju

-       vaja

Tehnike: testiranje realnosti, izhod iz slepe ulice, validacija

V. Faza mediacije: Oblikovanje in pisanje sporazuma

-       zaključek uspešne mediacije in zapis dogovora, razlika s sodno poravnavo

-       zaključek neuspešne mediacije

-       vaje.

 

Maja Zdolšek

(15.00 – 16.00)

 

Etika in etične dileme.

   Posebnost mediacij v zdravstvu, s poudarkom na odškodninskih zadevah  

-          predstavitev primera.

 

7. dan: petek, 22.04.2016 (od 9.00 do 16.00)

Predavatelji:

Katarina Kresal

(9.00 – 10.00)

 

Učinkovito upravljanje s spori kot konkurenčna prednost podjetij

-       primerjava: mediacija - sodni postopek

-       koristi mediacije za podjetja

 

Predavatelja:

Maša Kociper

Franci Bratkovič

Posebnosti mediacij v posameznih vrstah sporov: pravdne, družinske, gospodarske, delovno-socialni spori, odškodninske zadeve (gostje).

Mediator, njegova vloga in osebnost:

-       osebni stili reševanja konflitov,

-       lastnosti in kvalitete mediatorja.

Vaje za izpitno vajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. dan: sobota, 23.04.2016 (od 9.00 do 14.30)

 

Maša Kociper

Maja Zdolšek

Franci Bratkovič

 

 

Izpitna vaja: Vaje igranja vlog in razdelitev potrdil.
O MEDIACIJI

 

Medicija je neformalen postopek, kjer se sprte strani poskušajo o sporu pogovoriti in s pomočjo mediatorja doseči dogovor o njegovi rešitvi. Mediator je nevtralna tretja osebe, ki razume psihologijo konflikta in sprtima stranema z uporabo posebnih znanj in tehnik pomaga doseči sporazum, ki spor razrešuje in na novo ureja njun osebni ali poslovni odnos. Na ta način kontrola nad načinom in hitrostjo reševanja spora, s tem povezanimi stroški in končna rešitev ostane v rokah tistih, ki jih spor najbolj zadeva.

 

Zaradi svoje narave lahko postopek mediacije (v nasprotju s sodnim postopkom) vodi k rešitvam, ki so hitrejše, cenejše, kreativnejše in bolj prilagojene interesom strank. Postopek je hiter, neobvezujoč in zaupen ter nikakor ne vpliva na morebitni kasnejši spor na sodišču.  V primeru doseženega sporazuma je možen dogovor o obojestransko obvezujoči rešitvi v obliki sodne ali izvensodne poravnave. Takšno reševanje sporov vzpostavlja in izboljšuje  komunikacijo med sprtimi in lahko predstavlja velik prihranek časa in denarja ter dolgoročno izboljšani osebni ali profesionalni odnos.

 

 Poznavanje zakonitosti pozitivne komunikacije, logike konflikta ter tehnik in metod za preprečevanje in reševanje sporov pa so tudi vsestransko uporabna znanja in veščine, ki jih lahko uspešno uporabljamo tako v osebnem kot poslovnem življenju. 

 

 O NLP

 

NLP so komunikacijski modeli, ki opisujejo, kako deluje človek. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sta ustanovitelja dr. Richard Bandler in John Grinder preučevala psihologe, antropologe, lingviste in druge strokovnjake ter začela preučevati modele in principe, ki opisujejo, kako delujejo človeški um, nevrologija in jezikovni vzorci.

 

Poenostavljeno povedano, NLP modeli opisujejo, kako ljudje zaznavamo svet, kako te zaznave notranje organiziramo, predelujemo, kako si ustvarjamo lastno realnost in se nanjo odzivamo s svojim vedenjem. Ustanovitelja NLP Bandler In Grinder pa sta se pri tem vprašala: “Katere so tiste ključne lastnosti, ki bistveno razlikujejo posameznika, ki je dober in posameznika, ki je odličen?” Na podlagi njunih dognanj je nastal celovit model ciljno usmerjene komunikacije, ki je sestavljen iz sistema metod in tehnik, s katerimi lahko vplivamo na vedenje, mišljenje in doživljanje sveta. NLP je proces učenja, ki nam omogoča, da (ponotranjene) vzorce vedenja in komuniciranja ozavestimo, realno presodimo in s pomočjo NLP metod in tehnik po potrebi tudi spremenimo ali vsaj prilagodimo. Razultat je kakovostnejša komunikacija (in vedenje), ki temelji na zavestnih izbirah ter zavestnem in ciljno usmerjenem ravnanju.

 

 

 

PREDAVATELJI

 KAJ NOVI ZAKON O IZVENSODNEM REŠEVANJU POTROŠNIŠKIH SPOROV PRINAŠA POTROŠNIKOM?

Izvensodno reševanje sporov potrošnikom prinaša veliko več možnosti kot reševanje sporov na sodiščih, kjer so potrošniki praviloma šibkejši od ponudnikov, je prepričana Katarina Kresal.

 

V Sloveniji premalo poznamo prednosti izvensodnega reševanja potrošniških sporov in zaradi tega se, v nekaterih primerih pa tudi zaradi preračunljivosti, raje odločamo za preobremenjena sodišča, nam je v pogovoru pojasnila predsednica Evropskega centra za reševanje sporov (ECDR) Katarina Kresal.

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), ki je začel veljati 14. novembra lani, potrošnikom prinaša pomembne novosti in pravice. Ker pri nas še niso razvite dobre prakse izvensodnega reševanja potrošniških sporov, je ECDR v sodelovanju z državnim svetom in Evropskim pravnim inštitutom organiziral strokovni posvet na temo novega zakona, ki bo potekal danes. Udeleženci bodo lahko opozorili na bistvene dileme, na podlagi razprave pa bodo lahko oblikovali priporočila, ki bodo pomagala pri izvajanju določb novega zakona.


Vabljeni k branju pogovora z Katarino Kresal, predsednico ECDR na naslednji povezavi: http://www.siol.net/novice/gospodarstvo/2016/02/zakon_o_izvensodnem_resevanju_potrosniskih_sporov.aspx
Izobraževanje: Kako bo po novem potekalo reševanje sporov potrošnikov

Sredi novembra je začel veljati novi Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, ZIzRPS, Uradni list RS, št. 81/2015.

 Zakon se uporablja tako za domače kot za čezmejne potrošniške spore, ki se rešujejo s posredovanjem izvajalca IRPS, kadar spor izhaja iz prodajne pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev, sklenjene med podjetjem, ki ima sedež v Evropski uniji, in potrošnikom s prebivališčem v Evropski uniji.

Z zakonom bo potrošnikom in ponudnikom na vseh gospodarskih področjih zagotovljena možnosthitrega, cenovno dostopnega, enostavnega in učinkovitega izvensodnega reševanja sporov v klasični in spletni trgovini. 

Z vzpostavitvijo ustrezne infrastrukture za IRPS (izvensodno reševanje potrošniških sporov) se bo povečala pravna varnost ponudnikov in potrošnikov. S tem bo potrošnikom omogočena večjadostopnost do pravnega varstva, ob zavezanosti ponudnikov k IRPS pa se po eni strani sicer lahko povečajo njihovi stroški poslovanja, hkrati pa se po drugi strani krepi zaupanje potrošnikov in v povezavi s tem tudi njihovo povpraševanje po izdelkih in storitvah, vse to pa ponudnikom prinaša primerjalne prednosti na trgu.

Predavatelja:

  • Katarina Kresal, predsednica Evropskega centra za reševanje sporov (ECDR)
  • Aleš Zalar, predsednik Evropskega centra za reševanje sporov (ECDR)

 

Datum: 7. 12. 2015, 08:30 - 14:00
Lokacija: GZS, dvorana C, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Področje: Zakonodaja

Organizator: Uradni list RS v sodelovanju z GZS

Kotizacija: 214,00 € brez DDV

Več o izobraževanju http://www.uradni-list.si/izobrazevanje/c?id=523#!/Kako-bo-po-novem-potekalo-resevanje-sporov-potrosnikov

 


JAVNA RAZPRAVA O AKTUALNIH VPRAŠANJIH ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA SPOROV

Evropska pravna fakulteta ter Fakulteta za državne in evropske študije organizirata predavanje gostujočega profesorja dr. Oliverja C. Ruppla ter javno razpravo o aktualnih vprašanjih teorije in prakse alternativnega reševanja sporov, ki jo bo moderirala Katarina Kresal, ustanoviteljica Evropskega centra za reševanje sporov.

 

Dogodek bo potekal od 2. 11. do 4. 11. 2015 v prostorih Evropske pravne fakultete (Cankarjevo nabrežje 11). Program sledi.

 


Katarina Kresal bo sodelovala na forumu Young BSF

V ponedeljek, 31. avgusta, se bo na Bledu odvijal forum Young BSF, kjer bo kot govornica nastopila tudi Katarina Kresal. Več o forumu, dogajanju in govorcih si lahko preberete na sledeči povezavi.


Pogovor s Katarino Kresal gostjo oddaje Na Tretjem, gostitelj Boštjan Veselič

Predsednica ECDR Katarina Kresal je v tokratni oddaji, ki je bila na sporedu 10.5., spregovorila o prednostih reševanja sporov na miren način, o možnostih in prednostih, ki jih ponuja zgodnja nevtralna ocena spora, o postopkih in orodjih za učinkovitejše insolvenčne postopke ter ostalih storitvah ECDR, ki svojim strankam olajšajo, skrajšajo ter pocenijo pravdo. Z gostiteljem pa se nista izognila oceni stanja slovenskega pravosodja ter stanja v slovenski politiki.

 

Pogovor si lahko ogledate na spletni povezavi http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174335080


TOREK OB 17.00 Z IZAKOM KOŠIRJEM, 7. 4. 2015

»Na enem mestu ponujamo vse vrste alternativnih postopkov, tudi najbolj moderne, kot so na primer hibridni postopki ali zgodnja nevtralna ocena. Poleg tega pa nudimo tudi specializirana izobraževanja in strokovno svetovanje s področja reševanja sporov, oblikovanja sistemov pravosodja in notranjih zadev ter priprave regulatornega okvirja, in to tako doma kot v tujini,« je v intervjuju z Izakom Koširjem dejala Katarina Kresal.

 

Njen celoten intervju si lahko preberete na:http://torekobpetih.si/intervju/slovenija-nujno-potrebuje-pravo-liberalno-stranko/


ITF in ECDR z donacijo Ministrstva za zunanje zadeve RS izvajata šolsko in vrstniško mediacijo v Bosni in Hercegovini


Cilj projekta je opolnomočiti učitelje in vrstnike, da medsebojno samostojno rešujejo konfliktne situacije ter s tem krepijo strpnost, dialog in enakopravnost.

  

(Brčko / Ljubljana, 15. 8. 2017) Danes se je v Brčkem v Bosni in Hercegovini (BiH) pričel izvajati projekt "Šolska in vrstniška mediacija v Bosni in Hercegovini" v sodelovanju z osnovnimi šolami (OŠ) JU (javna ustanova) »Druga Osnovna Škola« Brčko, JU OŠ »Sveti Sava« Doboj in JU OŠ »Hasan Kikić« Gračanica. Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ), izvajata pa ga ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF) in Evropski center za reševanje sporov (ECDR). Osrednje projektne aktivnosti, v katere bo vključenih 9 učiteljev in 30 učencev iz omenjenih šol, bodo potekale v času od 15. avgusta 2017 do 31. maja 2018. Osnovni cilj projekta je prenos znanja in izvajanja mediacijskih metod, ki se lahko uporabljajo pri reševanju vsakodnevnih konfliktnih situacij, ki se pojavljajo med učenci in učitelji, kot tudi med vrstniki samimi. Sodelujoči se bodo naučili komunikacijskih veščin, ki jih bodo lahko koristno uporabili tudi v nadaljnjem življenju. Projekt šolske in vrstniške mediacije je v BiH še posej pomemben, saj se z reševanjem konfliktov na konstruktiven in miroljuben način pomembno krepi medetnična in medkulturna strpnost ter dialog za izgradnjo trajnostnega miru v pokonfliktnih in tranzicijskih družbah.

 

ITF in ECDR bosta v sklopu projekta šolske in vrstniške mediacije učitelje z interaktivnimi metodami in praktičnim znanjem usposobila za šolske mediatorje, kar bodo lahko pričeli takoj izvajati v izobraževalnih ustanovah, kjer delujejo. Alternativni način razmišljanja in aktivacija učencev imata pozitiven vpliv na vzgojno dinamiko in na šolsko klimo, saj na tak način šola spodbuja in razvija sposobnosti strpnega razreševanja konfliktov. Pri vrstniški mediaciji gre za proces, v katerem sta udeležena vsaj dva učenca, med katerima je prišlo do nesoglasja ali spora. Obe strani se naučita, da nastalo situacijo obravnavata na miren, strpen in produktiven način, ki lahko pripelje do konkretne prostovoljno in dogovorno dosežene rešitve. Reševanje spora velja za uspešno, če sta učenca preko komunikacije spor obvladala, če ob koncu nad rešitvijo čutita zadovoljstvo in če sta se iz nastale situacije naučila kaj uporabnega za svoje življenje. Pri doseganju tega cilja jima pomagata eden ali dva vrstnika, ki sta usposobljena za izvajanje vrstniške mediacije.

 

ITF in ECDR bosta usposabljanje izvajala v dveh sklopih. Prvi sklop predstavlja izvedbo osnovnega izobraževanja v dveh fazah po štiri dni za devet izbranih učiteljev iz treh osnovnih šol  iz Federacije BiH, Republike Srpske in distrikta Brčko. V drugem sklopu, po zaključku izobraževanja za učitelje, bodo usposobljeni učitelji v svojih osnovnih šolah pričeli z izvajanjem mediacije, hkrati pa tudi usposobili izbrane učence za izvajanje vrstniške mediacije.

 

Aljaž Zupan, začasni odpravnik poslov, veleposlaništvo Republike Slovenije v BiH, je ob tem povedal: »Mirno reševanje sporov je ena ključnih veščin, ki lahko pripomorejo k preprečevanju konfliktov tako na osebni ravni kot na ravni širše družbe. Zato Republika Slovenija podpira prizadevanja za širjenje mediacijskih znanj kot prispevek k strpnejši in manj konfliktni družbi. Slednje je še posebej pomembno v večetničnem in večkulturnem okolju oz. v kontekstu pokonfliktne obnove.«

 

Martin Silič, projektni vodja ITF, je dodal: »Pričujoči projekt odpira še eno poglavje aktivnosti ITF v BiH, ki se je sicer v svojih skoraj 20 letih delovanja izkazal kot eden izmed ključnih akterjev pri podpori izvedbe projektov na področju protiminske dejavnosti. Prepričani smo, da lahko tako z odstranjevanjem posledic min kot tudi s krepitvijo odgovorne in strpne pluralistične družbe ustvarimo pomemben doprinos h pokonfliktni obnovi v BiH.«

 

Jernej Šoštar, mednarodni ekspert za mediacijo ECDR, je povedal: »S projektom želimo ciljno populacijo primarno naučiti kako spravljivo komunicirati ter kako na miren način ter zadovoljstvom vseh vpletenih razrešiti konflikte, ki že obstajajo in tiste, ki bodo morebiti še nastajali. Predpostavljamo, da bo projekt ob tem doprinesel udeležencem še veliko več. Učitelje bo opolnomočil in opremil s kompetencami, ki bodo vplivale na njihovo samozavest in oceno lastne vrednosti. Učitelji bodo slednje prenašali na učence, kar bo ne nazadnje pozitivno vplivalo na vzpostavitev dobre šolske klime, zmanjšanje vzgojne problematike in izboljšalo medsebojne odnose na šolah.«

 

Mario Babić, ravnatelj OŠ Brčko, je ob pričetku usposabljanja povedal: »Zahvaljujemo se veleposlaništvu Republike Slovenije v BiH, organizaciji ITF in Oddelku za izobraževanje vlade distrikta Brčko, da so nam omogočili udeležbo v tem projektu. Udeležba naše ustanove v projektu je pomembna predvsem zaradi problematike, ki jo naslavljajo projektne aktivnosti, in katera je v današnjem času močno prisotna. Zelo pomembno je, da naše učitelje pripravimo za boljše delo z učenci, za reševanje in premagovanje problemov in konfliktov, ki so skoraj vsakodnevno prisotni v življenju in delu učencev. Prepričani smo, da bomo tekom realizacije tega projekta ne samo usposobili pomembno število učiteljev in učencev, vendar o tej problematiki seznanili tudi starše učencev. Izmenjali bomo tudi izkušnje z vsemi udeleženci v projektu, da bi se soočili s težavami, ki se lahko pojavijo v zvezi s to temo, kar bo nedvomno zagotovilo dobre izkušnje za nadaljnje delo v praksi oz. pri vsakodnevnem delu v šolskem okolju.«BREZ STRAHU IN DOLGIH ČAKALNIH VRST

Katarina Kresal je 17. marca gostovala na štajerskem radiu Slovenske gorice, kjer se je v oddaji Pod zvezdami pogovarjala z voditeljema Romano Drumlič in Maksom Kurbusom. Kot ugotavljata slednja, lahko večje spore rešimo tudi drugače kot le na sodišču, pri čemer je strah pred velikimi stroški in dolgimi čakalnimi vrstami povsem odveč.

 

Prisluhnite zanimivemu pogovoru: http://www.rsg.si/?page_id=4218


Katarina Kresal,predsednica ECDR, na »Zajtrku PR' Andreji«.

Predsednica ECDR, Katarina Kresal je bila v sredo 19. 11. gostja druženje na »Zajtrku PR' Andreji«. Z gostiteljico Andrejo Jernejčič sta se pogovarjali o načinih alternativnega reševanja sporov. Posnetek pogovora, ki ga je predvajala televizija Vaš Kanal, si lahko ogledate na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=ZNmDhcDgGAI 


SPOROČILO ZA JAVNOST O MEDIACIJI V SPORU MED DRŽAVO IN LADISLAVOM TROHO

Na podlagi pooblastila mediatorjev, Andreja Razdriha in Anke Stojan, Evropski center za reševanje sporov (ECDR), zaradi številnih vprašanj medijev o poteku postopka mediacije v sporu med Republiko Slovenijo in gospodom Ladislavom Troho sporoča, da sta se mediatorja na podlagi 13. člena Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah odločila zaključiti postopek mediacije. Kljub zelo intenzivnim prizadevanjem obeh mediatorjev za posredovanje v tem sporu in pomembnim popuščanjem obeh strank v sporu, so razlike med strankama v sporu ostale nepremostljive, zato stranki nista dosegli sporazumne rešitve spora. Sta pa stranki vzpostavili korektno medsebojno komunikacijo, ki jima, v kolikor bosta to želeli, omogoča nadaljnja iskanja možnosti za dogovor v okviru neposrednih pogajanj ali na drug ustrezen način.

Oba mediatorja sta ECDR obvestila, da se odpovedujeta nagradi za njuno posredovanje, ECDR pa je že pred začetkom postopka mediacije sporočil, da ne bo obračunal administrativnega stroška za organizacijo postopka.

Aleš Zalar, predsednik ECDR

 


Evropski pravni inštitut ELI

ECDR v sodelovanju z Državnim svetom RS pripravlja konferenco ob začetku delovanja Evropskega pravnega inštituta v Sloveniji. Konferenca, na kateri bo predstavljen inštitut, njegovo delo in projekti, bo potekala v ponedeljek, 14. aprila, ob 15. uriv dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana. Več o njej si lahko preberete na povezavi: http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/otvoritvena-konferenca-evropskega-pravnega-instituta-eli-v-sloveniji


JE TREBA NUJNO NA SODIŠČE, ČE STE V SPORU?

Na Radiu Univox je Katarina Kresal spregovorila o prijaznejšem načinu reševanja sporov. Predstavila je postopke izvensodnega reševanja sporov, njihove prednosti in način delovanja Evropskega centra za reševanje sporov.

 Celoten pogovor lahko poslušate na sledeči povezavi:

 https://soundcloud.com/ecdr/katarina-kresal-11-02-2014

 

Vir: Radio Univox


V STUDIU OB 17. STA DNE 7.3.2014 SODELOVALA TUDI PREDSEDNIKA ECDR, KATARINA KRESAL IN ALEŠ ZALAR

 Ste se kdaj vprašali kakšna sta uporabnost in doprinos alternativnih oblik reševanja sporov? Vas zanima kako jih lahko uporabljate tudi sami?

 

Alternativne oblike reševanja sporov so v tujini že običajna praksa. V civilnih in gospodarskih zadevah uporabo alternativnih oblik spodbuja tudi direktiva Evropske unije. Kako vplivajo na zmanjševanje sodnih zaostankov na slovenskih sodiščih? Kaj o alternativnih postopkih menijo odvetniki? Katere so prednosti in koristi takšnih postopkov za uporabnike? Kakšne so dozdajšnje izkušnje s temi postopki pri nas? To so samo nekatera vprašanja na katera so odgovarjali gostje Studia ob 17.

Vabljenji k poslušanju oddaje na spodnji povezavi.

http://radioprvi.rtvslo.si/prispevek/14458

 


 


POSEBNOSTI MEDIACIJE V SPORIH S ČEZMEJNIM ELEMENTOM V EU

Specializirano usposabljanje je namenjeno mediatorjem v programih sodišč in mediatorjem z drugih različnih področij javnega in zasebnega sektorja, ki želijo pridobiti dodatna teoretična in praktična znanja o mediaciji v sporih s čezmejnim elementom v EU. Več podrobnejših informacij o konferenci je dostopnih na povezavi.

 


POTROŠNIŠKI SPORI IN MEDIACIJA

V oddaji Dobra ura z Jasno na prvem programu TV SLO je ga. Kresal predstavila postopke, ki jih ECDR vodi v zvezi s potrošniškimi spori. Izpostavila je tudi prednosti mediacije. 

Vabimo vas kl ogledu oddaje (3. 12.): http://www.rtvslo.si/dobraura/arhiv

Vir: TV SLO 1 


ECDR NA KONFERENCI V DUBAJU

Predsednik ECDR-ja Aleš Zalar bo predaval na konferenci Court Excellence in a changing world, ki bo potekala 9. in 10. decembra v Dubaju. Več o konferenci si lahko preberete na povezavi:  http://www.courtexcellenceuae.com/agenda.php.


PRAVI KLJUČI: ZGODNJA NEVTRALNA OCENA SPORA

V oddaji Pravi ključi na Vašem Kanalu sta Katarina Kresal in dr. Janez Čebulj govorila o zgodnji nevtralni oceni spora.

Vabimo vas k ogledu oddaje: http://bit.ly/17ZXATo

Vir: Vaš kanal


“Praktično ni področja, s katerega ne bi bil spor”

Aleš Zalar, predsednik Evropskega centra za reševanje sporov (ECDR), pravi: “Alternativni postopki so običajno nekajkrat cenejši od sodnih postopkov. Raziskava Evropske Komisije je na primer ugotovila, da samo z mediacijo lahko stranke v povprečju prihranijo 13.000 EUR stroškov in 400 dni časa.” Celoten intervju z g. Zalarjem preberite na: http://bit.ly/1cPG2xI

Vir: Revija Kapital


Ali se spor sploh splača

ECDR nudi trenutno 12 različnih postopkov reševanja sporov, narava katerih je zelo različna. V postopku zgodnje nevtralne ocene lahko na primer posamezna stranka dobi objektivno oceno nekdanjega sodnika, kako ji kaže, če bo spor prišel na sodišče, in se na podlagi tega odloči, kako ga bo reševala. Celoten članek preberite na sledeči povezavi: http://bit.ly/175lq3x

Vir: Revija KapitalMEDNARODNA KONFERENCA "DRŽAVA, PRAVOSODJE IN MEDIACIJA"

5. oktobra 2013 bo v Romuniji potekala mednarodna konferenca GEMMA - sekcije Romunija, kjer bodo predstavljeni vidiki dobrih praks vključevanja mediacije v sodni sistem. Konference se bodo udeležili tudi predstavniki ECDR. Več o konferenci lahko preberete na sledeči povezavi http://www.gemme.eu/nation/romania/news/the-annual-conference-2013-of-the-romanian-section-of-gemme.


Pravi ključi: Alternativni postopki reševanja sporov

V oddaji Pravi ključi na Vašem Kanalu sta Katarina Kresal in Aleš Zalar govorila o alternativnih postopkih reševanja sporov.

Vabimo vas k ogledu oddaje: http://bit.ly/1gOpNAT

Vir: Vaš kanal


Zastonj in hitro reševanje potrošniških zagat

Imate zavarovanje, pa vam zavarovalnica ob škodi ne poravna ustrezne zavarovalnine? Se prepirate s trgovcem, ki vam noče zamenjati poškodovanega izdelka? Vas je presenetil noro visok telefonski račun? So vam na letalu ukradli prtljago? Če je odgovor na katero izmed teh vprašanj pritrdilen, potem lahko po novem te in podobne težave brezplačno in hitro rešujete pri Evropskem centru za reševanje sporov. Celoten članek preberite na: http://bit.ly/1aC0BMd

Vir: Moje finance


NADALJEVALNA ŠOLA MEDIACIJE

Vljudno vabljeni na usposabljanje, ki bo potekalo 30.9.2013 od 9.-15. ure v naših prostorih na Tomšičevi 6 v Ljubljani.

Več podrobnosti o usposabljanju lahko najdete v priponki.

 

Vabilo


Konferenca mednarodne akademije mediatorjev v Parizu

Med 19.-21. septembrom 2013 bo v Parizu potekala Konferenca mednarodne akademije mediatorjev. ECDR bo na njej prisostvovala v panelu, ki razpravlja o perspektivah na področju mediacije v EU. Namen konference je sicer izmenjava dobrih praks v mediaciji tako na sodiščih kot pri zasebnih ponudnikih. Več podrobnosti o konferenci v nadaljnji povezavi: http://www.iamed.org/associations/13463/files/IAM%20Paris%20Conference%20Program%20Registration.pdf .

 


Amerike verjetno ne bomo ujeli

Pogovor s Katarino Kresal, predsednico Evropskega centra za reševanje sporov, o alterinativnih postopkih reševanja sporov. Celoten intervju preberite na naslednji povezavi: http://bit.ly/12GmHvP

Vir: Revija Kapital


Kako rešiti spor brez sodišča?

Alternativno reševanje sporov je v svetu stalna praksa podjetij, s katerimi se ognejo dolgotrajnim, dragim in psiho-fizično izčrpajočim sodnim sporom. V ZDA na sodiščih rešujejo manj kot 2 % gospodarskih sporov. Tukaj predstavljamo, kako lahko morebitne nevšečnosti rešite drugače. Celoten članek preberite na: http://bit.ly/12GmN6F

Vir: Revija Kapital


Pogovor na skupnem nočnem programu radijskih postaj Slovenije

V studiu Radia Velenje je potekal pogovor s Katarino Kresal, ki so ga prenašale radijske postaje vključene v  SNOP - Skupni nočni program radijskih postaj Slovenije: radio Sora, radio Triglav, radio Kranj, radio Univox, radio Velenje, radio Celje, radio Ptuj, radio Slovenske Gorice in radio Murski val. Celoten pogovor lahko poslušate na: http://bit.ly/14a6yz7

Vir: SNOP


Slovenci smo med tremi najboljšimi v Evropi

Po umiku iz politike je pravnica Katarina Kresal ustanovila center, katerega poslanstvo je reševanje sporov zunaj sodišč. Da bi zmanjšali sodne zaostanke, moramo na sodišča pripeljati le najtežje spore, je prepričana. Ostale, naj bodo to sosedski, delovni, potrošniški ali gospodarski, lahko rešujemo izven sodnih dvoran, in s tem bistveno hitreje ter ceneje. Celotno novico lahko preberete na: http://bit.ly/15xwmWS

Vir: Nika, priloga Dnevnika


Mediacija: Kreativnejše in bolj življenjske rešitve sporov so Slovencem še nepoznane

Mediacija iz sodnega tudi v zasebni sektor

"Pri nas ljudje niso seznanjeni s tem, da sodna pot ni edina možna rešitev spora in da bo imela odločitev, ki bo dosežena v alternativnem postopku, enako moč kot sodba," poudarja Katarina Kresal.

Kljub zaupnosti podatkov ter vzpostavitvi boljše komunikacije, časovne in stroškovne učinkovitosti številni Slovenci še ne poznajo prednosti alternativnih postopkov reševanja sporov, kot so mediacija, arbitraža in zgodnja nevtralna ocena. Celotno novico preberite na: http://bit.ly/Wk8wZM

Avtor: MMC RTV


Arhiv novic

OD RAZCVETA DO OBDOBJA KRIZE: ŠE VEDNO JE PRILOŽNOST ZA RAZVOJ MEDIACIJE

Mediacija v Sloveniji je precej razvita, so konec prejšnjega tedna ugotavljali udeleženci 5. Dnevov mediacij v Portorožu, hkrati pa izpostavili izzive, ki jih čakajo v prihodnje. Pred trinajstimi leti je Okrožno sodišče v Ljubljani pričelo s pilotskim projektom, kjer so mediatorji uspešno in brezplačno reševali spore. Hitro za tem se je pričel bliskovit razvoj mediacije in danes samo na sodiščih letno rešijo več tisoč sporov. Preberite več na spodnji povezavi.

5. Dnevi mediacij


KONFERENCA 5. DNEVI MEDIACIJ

30. in 31. maja 2013 bo v Portorožu potekala konferenca 5. Dnevi mediacij, na kateri bodo nastopili tudi predstavniki ECDR s prispevkom o mediaciji in hibridnih postopkih ter s prispevkom o posebnostih postopka mediacije pri ECDR. Več podrobnejših informacij o konferenci je dostopnih na povezavi. Vljudno vabljeni k udeležbi.


SPECIALIZIRANO USPOSABLJANJE ZA UPRAVITELJE

4. junija 2013 s pričetkom ob 14.30 uri bo v prostorih ECDR potekala "Šola mediacije za upravitelje", specializirani program usposabljanja namenjen upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti. Usposabljanje je namenjeno pridobitvi tako teoretičnih kot praktičnih znanj o zastopanju insolventnega dolžnika v postopku mediacije. Program bosta izvedla vrhovna sodnica in uveljavljena predavateljica s področja mediacije mag. Nina Betetto in Aleš Zalar, mednarodni strokovnjak za alternativno reševanje sporov in predsednik ECDR. Udeleženci bodo prejeli pisno gradivo ter potrdilo o opravljanjem usposabljanju. Vaše prijave nam lahko posredujete do 1.6.2013 na naslov info@ecdr.si, več podrobnejših informacij o vsebini usposabljanja pa si lahko ogledate v spodnji povezavi. Vljudno vabimo k udeležbi.

Šola mediacije za upravitelje


Vabilo na Harvardsko šolo pogajanj

Program usposabljanja o pogajanjih glede interesnih vprašanj ali sporov bo izvajal priznani mednarodni strokovnjak, odvetnik, mediator in predsednik Svetovnega foruma mediacijskih centrov, g. Thierry GARBY.

Šola pogajanj bo potekala 4. in 5. marca 2013, v prostorih ECDR, Tomšičeva 6, Ljubljana.

Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku (brez prevajanja).

Udeleženci usposabljanja bodo prejeli potrdilo o usposabljanju s področja Harvardske šole pogajanj.

Usposabljanje je namenjeno odvetnikom, mediatorjem, pravnikom v gospodarskih družbah in državnih organih, vodilnim delavcem v gospodarskih družbah in ostalim, ki želijo:

- optimizirati možnosti za sklepanje poslov oziroma dogovorov,

- izogniti se nepotrebnim, dragim in zamudnim konfliktom,

- doseči najboljšo možno rešitev kadar se pogajajo.

Cena udeležbe na usposabljanju je 600 EUR. DDV v ceno ni vključen.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov info@ecdr.si ali na telefonsko št. 08 205 65 90.

Usposabljanje bo potekalo v obliki delavnice, zato je število udeležencev omejeno na 20. Prijave bomo prenehali sprejemati, ko bo doseženo polno število udeležencev. Rok za prijavo je 18.2.2013.

Program | Thierry Garby (CV)


30. NOVEMBER 2012 – MEDNARODNA KONFERENCA «VZPOSTAVLJANJE USTANOVE ZA MEDIACIJO V REPUBLIKI KAZAHSTAN»

Predstavniki ECDR se bodo 30. novembra 2012 udeležili mednarodne konference z naslovom “Vzpostavljanje institucije za mediacijo v Kazahstanu”, ki bo potekala v Republiki Kazahstan, kjer bomo sodelovali s prispevkoma »Spori in mediacija: Ali in kdaj?«  in »Kdo nosi odgovornost za mediacijska izobraževanja in pripravo mediacijskih trenerjev?«. Namen konference je izmenjava dobrih praks ter njihova morebitna umestitev v institucijo Republike Kazahstan, ki bo skrbela za promocijo in izvajanje mediacije.


19. NOVEMBER 2012 – AkademYa

Predstavniki ECDR se bodo 19. novembra 2012 ob 18 uri na Pravni Fakulteti v Ljubljani udeležili AkademYe v organizaciji Zavoda Ypsilon. S prispevkom »Prihodnost reševanje sporov pripada alternativnim postopkom« bo ECDR predstavil, kaj povzroča spore na različnih področjih, zakaj sprte strani v sodnih postopkih spora ne morejo rešiti, kakšni so moderni pristopi in postopki reševanja sporov, kateri kriteriji so odločilni pri izbiri ustreznega postopka, kakšne so temeljne razlike med svetovalnimi, posredovalnimi in razsojevalnimi alternativnimi postopki ter kakšen bo v prihodnosti optimalni model reševanje sporov. Predstavitev bo izpostavila tudi primerjave med različnimi sistemi, zlasti pa med ZDA in Evropo.


1.-2. november 2012 – Mednarodna konferenca “ Evropska mreža mediacij”

Predstavniki ECDR se bodo 1.- 2. novembra udeležili mednarodne konference z naslovom “Evropska mreža mediacij”, ki bo potekala  v Bolgariji. Cilj konference stremi k vzpostavitvi evropske mreže mediatorjev in organizacij, ki se ukvarjajo z mediacijo, z namenom sodelovanja v mednarodnih civilnih postopkih kot tudi izboljšanje dostopov do postopkov alternativnega reševanje sporov. Več podrobnosti o konferenci je dostopnih na spletni strani: http://mediation-net.eu/index.php?lang=en.


5. in 6. 10. 2012 – UIA svetovni forum mediacijskih centrov

Predstavniki Evropskega centra za reševanje sporov se bodo udeležili Konference svetovnih mediacijskih centrov UIA, ki se bo odvijala 5. in 6. oktobra 2012 v Zagrebu. Z namenom učinkovitejšega reševanja vse pogostejših potrošniških sporov, bomo širši strokovni javnosti predstaviti model reševanja tovrstnih sporov, ki ga izvaja ECDR in temelji na kombiniranem postopku mediacije in arbitraže (med-arb). Na konferenci bodo predstavljene uporabne prednosti tega postopka in razlogi zakaj tovrsten način reševanja sporov za podjetja predstavlja tudi konkurenčno prednost.


04.10.2012 - MEDIACIJSKI KOKTAJL S COLINOM WALLOM

V prostorih ECDR bo dne 4. oktobra 2012, od 15.00 do 17.00 ure, potekalo predavanje z naslovom: “Mediacijski koktajl s Colinom Wallom”. Colin J. Wall je mediator in trener v Hong Kongu, izvršni direktor Global Mediation Service Ltd. in sopredsednik mednarodnega združenja mediacijskih centrov. Na predavanju nam bo predstavil potencial, ki ga ima mediacija pri sklepanju poslov in izvajanju investicijskih projektov. Pogovor bo potekal v angleškem jeziku, brez prevajanja. Po predavanju pa bomo z gostom tudi sproščeno poklepetali. Kotizacije ni. Udeležbo je potrebno potrditi do ponedeljka, 01. oktobra 2012, na elektronski naslov: info@ecdr.si.


29. 9. 2012 – MEDNARODNA MEDIACIJSKA KONFERENCA V GORICI

V Gorici (Kinemax, Sala 1, Piazza Vittoria 41, Gorica-Italija) bo 29. septembra 2012 potekala mednarodna mediacijska konferenca: »Čezmejna mediacija v Italiji, Avstriji in Sloveniji«.
Predstavniki ECDR bodo na konferenci sodelovali s prispevkom “Mediation in Slovenia: legal framework and developments”.
Udeležba na konferenci je brez stroškov prijavnine, udeležencem pa bo izdano potrdilo o udeležbi, potekala bo v italijanskem in angleškem jeziku.
Svoje prijave lahko posredujete na elektronski naslov info@mediacija.si.


24. 9. 2012 - AmCham strokovni posvet o alternativnem reševanju sporov

V sodelovanju z AmCham Slovenija za 24.9.2012 napovedujemo strokovni posvet, na katerem bodo predstavniki Evropskega centra za reševanje sporov govorili o tem, kako učinkovito upravljati s spori in riziki povezanimi z njimi. Na poslovnem kosilu bo kot poseben gost sodeloval tudi Michael McIlwrath, pravni svetovalec pri GE Oil & Gas, ki zastopa podjetje v postopkih reševanja sporov po celem svetu, pa tudi v postopkih pogajanj, mediacije in arbitraže. Je tudi član uprave in bivši predsednik International Mediation Institute (IMI), neprofitne organizacije, ki ima sedež v Haagu in v svetu promovira razvoj mediacije kot poklica. Michael McIlwrath bo predstavil politiko upravljanja, preprečevanja in reševanja sporov pri GE Oil & Gas – zakaj in kako spore rešujejo v alternativnih postopkih in kaj so glavne prednosti takšnega reševanja, še posebej v primerjavi s sodnimi postopki.


13.9.2012 – 8. interdisciplinarna konferenca Informatika in pravo INPRO 2012

V septembru bo na Pravni fakulteti v Mariboru potekala že 8. Konferenca Informatika in pravo INPRO 2012, ki se jo bodo udeležili tudi predstavniki Evropskega centra za reševanje sporov. Ni naključje, da informatika in pravo postajata iz dneva v dan bolj prepletena v iskanju rešitev, kako z modernimi informacijskimi sistemi omogočiti družbi enostavnejši pristop do pravnih postopkov in učinkovitejšem reševanju le-teh. V prispevku z naslovom »Zakaj, kako, in kdaj izbrati primeren postopek reševanja spora pri ECDR?" bo ECDR predstavil sodobne in inovativne oblike alternativnih postopkov reševanje sporov, ki jih v okviru svoje dejavnosti že izvaja.


Vabilo na Harvardsko šolo pogajanj

Program usposabljanja o pogajanjih glede interesnih vprašanj ali sporov bo izvajal priznani mednarodni strokovnjak, odvetnik, mediator in predsednik Svetovnega foruma mediacijskih centrov, g. Thierry GARBY.

Šola pogajanj bo potekala 11. in 12. junija 2012, v prostorih ECDR, Tomšičeva 6, Ljubljana.

Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku (brez prevajanja).

Udeleženci usposabljanja bodo prejeli potrdilo o usposabljanju s področja Harvardske šole pogajanj.

Usposabljanje je namenjeno odvetnikom, mediatorjem, pravnikom v gospodarskih družbah in državnih organih, vodilnim delavcem v gospodarskih družbah in ostalim, ki želijo:

-       optimizirati možnosti za sklepanje poslov oziroma dogovorov,

-       izogniti se nepotrebnim, dragim in zamudnim konfliktom,

-       doseči najboljšo možno rešitev kadar se pogajajo.

Cena udeležbe na usposabljanju je 600 EUR. DDV v ceno ni vključen.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov info@ecdr.si ali na telefonsko št. 08 205 65 90.

Usposabljanje bo potekalo v obliki delavnice, zato je število udeležencev omejeno na 20. Prijave bomo prenehali sprejemati, ko bo doseženo polno število udeležencev. Rok za prijavo je 31.5.2012.

 

Program usposabljanja

 

First day: Understanding the mechanisms of negotiations*

 Morning: determine your negotiation strategy

08:30 - 10:00

Presentation of the trainers and of the trainees - Their respective experience of conflicts. Introduction to the program,

 

Determine your negotiation goal. Understanding what negotiations are and the five different ways they can be resolved. Choose the best solution for your case.

10:00 - 10:15

Coffee break

10:15 - 11:30

How to reach your goal

 

Understanding and overcoming the obstacles to an agreement.

 

Obstacles to the existence of a negotiation

 

Bad relationship: how to restore communication

 

Lack of information: how to give/obtain/replace missing information

 

Obstacles to the agreement

 

Structural obstacles: how to overcome them

 

Conflicting interests: how to deal with them - Principled negotiation

 

Conflicting values: how to reconcile them - Unprincipled negotiation

11:30 - 13:00

Lunch 

Afternoon: Getting ready to negotiate

 

 

13:00 - 14:30

Case study: analysis of the case, determination of the negotiation strategy

 

Preparing and offering negotiation, Why, when and how to accept or refuse an offer to negotiate, Negotiating the negotiation.

14:30 - 14:45

Coffee break

14:45 - 16:30

Mock negotiation

  

 

Second day: At the negotiation table*

08:30 - 10:00

The role of emotions in negotiation.

 

Emotional intelligence: how our brain processes emotions and logic. The role of emotions in our behavior in negotiation.

 

The three levels of communication. The need for in-depth communication, Exercises

10:00 - 10:15

Coffee break

10:15 - 11:30

How to communicate in negotiation

 

Empathic active listening. Exercises.

 

Nonviolent communication. Exercises.

11:30 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:30

Mock negotiation

14:30 - 14:45

Coffee break

14:45 - 16:30

How to generate positive emotions and control negative emotions

 

Mock negotiation

 

General debriefing

*Organizator si pridržuje pravico morebitnih sprememb v urniku programa

 Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si