SLO   |   ENG

8. Dnevi mediacij

ECDR tudi letos sodeluje kot partner dogodka.

Letošnje vsebinsko vodilo je osvetliti vlogo mediatorke oz. mediatorja v luči globalnih družbenih izzivov, ki smo jim priča v zadnjem obdobju. Kompleksni družbeni problemi terjajo naše osebno aktiviranje kot tudi nove pristope v naših poklicnih življenjih. Ne le sodelovanje, znanje in kompetence, potrebni so tudi nova filozofija razmišljanja ter novi poslovni modeli. Zeleni, digitalni in zlasti pravični prehod je mogoče doseči le ob avtentični želji posameznika, da prispeva k boljšemu svetu.

Da bi mediatorke in mediatorji prevzeli aktivnejšo vlogo vodij, ki s svojo dejavnostjo dosegajo »high-impact« (visok dodan vpliv) pri reševanju aktualnih družbenih izzivov potrebujemo tako tehten premislek o naših ciljih kot tudi primerna orodja za njihovo doseganje. Zato so vsebinsko dnevi naslovljeni »Mediatorka in mediator – vodja z družbenim vplivom«, vsebine pa preplet strateških orodij za nove pristope, ter konkretnih znanj in mediacijskih veščin. Vse v luči naše želje, da bi družbeno odgovorni mediatorke in mediatorji prispevali ne le k minimizacije škode družbenih izzivov, ampak k maksimizaciji pozitivnih vplivov mediacije v družbi.

Ob tem ohranjamo rdečo nit, saj vsebinsko pokrivamo številna področja družbenega življenja, kjer je mediacija aktivna (sodišču pridružena mediacija, družinska, šolska in vrstniška mediacija, mediacija v gospodarstvu itd.). Med vsebinami izpostavljamo Impact Design (oblikovanje vplivov), ki ga razvija FUND2740 – High Impact Foundation ob podpori Google.org in ponuja konkretne možnosti financiranja in razvoja samostojne mediacije z visoko dodanim družbenim vplivom. Tudi zato, ker smo prejeli mnoge želje mediatork in mediatorjev, da jim razvojno in finančno pomagamo pri razvoju samostojne mediacije v okviru njihove dejavnosti, naj si bo neprofitna ali organizirana kot tržna dejavnost.


PROGRAM


14:00 - 15:00

PRIHOD IN SPREJEM UDELEŽENK IN UDELEŽENCEV

 

15:00 - 15:30

POZDRAVNI NAGOVORI ORGANIZATORJEV IN PARTNERJEV

Uvod v 8. dneve mediacij

  • mag. Primož Šporar, Družba za mediacijo in reševanje sporov, predsednik MEDIOS-a, Združenja mediacijskih organizacij Slovenije
  • mag. Gordana Ristin, Predsednica Društva mediatorjev Slovenije
  • dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje, Ministrstvo za pravosodje

Moderator/ka: dr. Tanja Pia Metelko

 speaker-1

mag. Primož Šporar

 speaker-2

mag. Gordana Ristin

 speaker-3

dr. Tanja Pia Metelko

 speaker-4

dr. Dominika Švarc Pipan

 

15:30 - 17:30

LEADER V DANAŠNJEM ČASU - TUDI MEDIATOR JE VODJA

  •  Aleš Zalar, nekdanji predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, mediator in trener: Mediator kot kameleon - 10 načinov vodenja mediacije
  • dr. Tanja Pia Metelko, trener, NLP Master Coach, strokovnjakinja za osebni razvoj: Spremenite svoj um, ustvarite nove rezultate (Change your mind – create new results)
  • Miha Bavec, strokovnjak za razvoj vodij in organizacij: Biti in ostati odnosno prisoten in aktiven - Zakaj v zahtevnejših odnosnih okoliščinah mnogi težijo k odnosnemu in telesnemu odmiku in kako to preseči
  • Branko Žunec, poslovni trener, coach in svetovalec: Vodstvena komunikacija, ki prepriča in navduši

Moderator: TBD

 speaker-1

Aleš Zalar

 speaker-2

dr. Tanja Pia Metelko

 speaker-3

Miha Bavec

 speaker-4

Branko Žunec


17:30 - 18:00

ODMOR Z UČINKOM

Mreženje mediatorjev

 

18:00 - 19:30

LEADERSTVO V PRAKSI

AKTIVNE VAJE Z UDELEŽBO: voditi in biti voden

Voditeljica: dr. Tanja Pia Metelko
z ekipo Inštituta za mediacijo Concordia

  • Alison Ribarič, družinska mediatorka, trener mediatorjev, NLP trener in coach
  • Irena Sevčnikar, mediatorka

 

speaker-1

dr. Tanja Pia Metelko

 speaker-2

Alison Ribarič

 speaker-3

Irena Sevčnikar



20:00 - 23:00

MEDIACIJSKI VEČER

Večerja in družabni dogodek

 

VEČ NA 8. Dnevi mediacij 2022 | 8. Dnevi mediacij 2022


ZGODNJA NEVTRALNA OCENA (NEO)

NEO je simulacija sojenja, ki stranki razkrije, kakšen rezultat lahko pričakuje, če bo spor prišel na sodišče. Izvajajo jo nekdanji ustavni, vrhovni in drugi sodniki višjih stopenj, ki tako stranki omogočijo pogled na spor skozi sodniške oči.

Več informacij »

Potrošniški spori

Pravila postopka reševanja potrošniških sporov se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Več informacij »

Mednarodna dejavnost

Strokovnjaki ECDR so se pri številnih mednarodnih projektih v preteklih letih ukvarjali s primerjalnimi raziskavami, oblikovanjem zakonodajnih in samoregulativnih okvirjev, krepili so institucionalne zmogljivosti ...

Več informacij »


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si