SLO   |   ENG

VABILO


Evropski pravni inštitut (ELI) hub v Sloveniji in Evropski center za reševanje sporov (ECDR) vabita vse člane ELI, sodnike in ostale zainteresirane pravnike na


POSVET


o predlaganih ustavnih spremembah v poglavju o sodstvu z vidika standardov Sveta Evrope in Evropske Unije o neodvisnosti sodstva


Posvet bo potekal v prostorih ECDR, Tomšičeva 6, v Ljubljani v sredo, 17. 5. 2023 s pričetkom ob 17 uri.

 

Zaradi prostorskih omejitev je potrebna predhodna prijava udeležencev na elektronski naslov info@ecdr.si.

Spremljanje posveta bo omogočeno tudi preko spletne zoom povezave. Obvestilo o povezavi bodo udeleženci prejeli po potrditvi prijave udeležbe.

 

Program posveta:

 

17.00-17.05
Uvodni nagovor organizatorja posveta (Katarina Kresal, predsednica ECDR in so-predsedujoča ELI hub-u v Sloveniji)

 

17.05-17.25
Predstavitev mnenja in stališč Strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora o osnutku Ustavnega zakona EPA 299-IX

(Aleš Zalar, poročevalec Strokovne skupine Ustavne komisije in član Sveta ELI)

 

17.25-17.45
Predstavitev osnutka ELI Mount Scopus evropskih standardov neodvisnosti sodstva

(izr. prof. dr. Boštjan Zalar, višji sodnik-svetnik, član Posvetovalnega odbora v projektu ELI-Mount Scopus European Standards of Judicial Independence)

 

17.45-18.30
Razprava udeležencev posveta

Vljudno vabljeni!

 

Katarina Kresal in Aleš Zalar

Predsedujoča ELI hub-u v Sloveniji

 


ZGODNJA NEVTRALNA OCENA (NEO)

NEO je simulacija sojenja, ki stranki razkrije, kakšen rezultat lahko pričakuje, če bo spor prišel na sodišče. Izvajajo jo nekdanji ustavni, vrhovni in drugi sodniki višjih stopenj, ki tako stranki omogočijo pogled na spor skozi sodniške oči.

Več informacij »

Potrošniški spori

Pravila postopka reševanja potrošniških sporov se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Več informacij »

Mednarodna dejavnost

Strokovnjaki ECDR so se pri številnih mednarodnih projektih v preteklih letih ukvarjali s primerjalnimi raziskavami, oblikovanjem zakonodajnih in samoregulativnih okvirjev, krepili so institucionalne zmogljivosti ...

Več informacij »


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si