SLO   |   ENG

Začetek postopka

Kako lahko zadevo predložite v reševanje pri ECDR?

Če stranki spora še nista predložili sodišču, izpolnita priloženi obrazec o prošnji za alternativno reševanje sporov in ga pošljeta po elektronski pošti ali faksu ali pisno ali pa ga neposredno izročita ECDR. Po prejemu obrazca vas bomo kontaktirali zaradi pridobitve soglasja nasprotne stranke oz., če je to soglasje že pridobljeno, zaradi dogovora o začetku izvedbe postopka, ki ste ga izbrali. Če postopka reševanja spora še niste izbrali ali pa ste v dvomu, kateri postopek bi bil za rešitev vašega spora najprimernejši lahko zaprosite za svetovanje specialistov za reševanje sporov pri ECDR.

Če je spor že obravnavan na sodišču, izpolnite priloženi obrazec in ga posredujte pristojnemu sodišču pri katerem se spor obravnava, pri čemer obvezno navedite opravilno številko vašega sodnega spora. Če bo sodišče pridobilo soglasje nasprotne stranke za predložitev tega spora v reševanje ECDR, bo postopek odločanja za tri mesece prekinilo in vas napotilo na ECDR.


Obrazce za začetek postopka pri ECDR najdete na tej povezavi.


Če stranke niso sklenile pogodbe v kateri bi določile, da bodo morebitne spore reševale v izbranem alternativnem postopku (mediacija, arbitraža ipd.) in je med njimi prišlo do spora, morajo stranke najprej skleniti ustrezen sporazum o izbiri postopka s katerim se dogovorijo, da se spor predloži v postopek alternativnega reševanja pri ECDR. Vzorčne sporazume najdete na tej povezavi.


Več o tem, kako začeti postopek reševanja potrošniškega spora


Kdaj naj se zadeva predloži v alternativno reševanje sporov?

Čimprej, tem bolje. Zgodnja predložitev zagotavlja večjo verjetnost sporazumne rešitve in bistveno nižje stroške reševanja. Toda tudi, če je o sporu sodišče že odločilo, pa je zoper sodno odločbo vložena pritožba, še ni prepozno za predložitev zadeve v reševanje pri ECDR. 

 

 


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si