SLO   |   ENG

Izbira postopka

Bistvene razlike med pogajanji, mediacijo, arbitražo in sojenjem

 

Značilnosti

Pogajanja

Mediacija

Arbitraža

Sojenje

Prostovoljno ali obvezno

Prostovoljna

Prostovoljna

Prostovoljna

Neprostovoljno

Zavezujoča ali nezavezujoča odločitev

Če je dosežen dogovor, je izvršljiv kot pogodba

Izvensodni dogovor – pogodba ali sodna poravnava

Zavezujoča ali nezavezujoča

Zavezujoča, podvržena pritožbi

Tretja oseba

Tretja oseba ne sodeluje

S strani stranke izbrana tretja oseba

S strani stranke izbran specializirani ekspert

Vnaprej določen sodnik, stranke nimajo vpliva na izbor

Stopnja formalnosti

Običajno so neformalna in nestrukturirana

Neformalna strukturirana s strani strank

Procesno manj formalna od pravde, procesno in materialno pravo je lahko določeno s strani strank

Formalizirana in visoko strukturirana vnaprej določena rigidna pravila

Narava postopka

Ni dokaznega bremena za predstavitev argumentov, interesov in dokazov

Ni dokaznih pravil

Možnost vsake stranke, da predstavi argumente in dokaze

Možnost vsake stranke, da predstavi argumente in dokaze

Izid

Vzajemno sprejemljiv sporazum

Vzajemno sprejemljiv dogovor

Obrazložena odločba

Obrazložena odločba

Usmerjenost

Usmerjena v prihodnost

Usmerjena v prihodnost

Usmerjena v preteklost

Usmerjeno v preteklost

Zaupno ali javno

Zaupna

Zaupna

Zaupna razen, če ni izpodbijana pred sodiščem

Javna

 

Kriteriji za izbiro ustreznega postopka reševanja spora

 

Skoraj vsak spor, nesoglasje ali nasprotje je lahko v določenem trenutku svojega obstoja primerno za predložitev določeni vrsti alternativnega reševanja. Ker ECDR ponuja številne in različne postopke reševanja sporov, je za stranke pomembno, da vedo, kateri kriteriji so pomembni pri odločitvi za posamezno vrsto postopka. ECDR ponuja individualizirani pristop, v okviru katerega bo specialist za reševanje sporov, strankam svetoval izbiro ustreznega postopka. ECDR je povzel vsestranski sistem kriterijev za izbiro ustreznega postopka primarnega reševanja sporov, ki ga je razvila harvardska univerza v programu šole pogajanj in reševanja sporov, in ki ga je povzela tudi vodilna svetovna finančna organizacija, ki podpira alternativno reševanje sporov – International Finance Corporation v okviru finančne skupine Svetovne banke[1]. Tabele, ki jih najdete v rubriki Izberite si svoj postopek, povzemajo metodo prilagajanja ustreznega postopka reševanja spora posameznemu konkretnemu sporu. Metodologija izbire ustreznega postopka temelji na treh kriterijih, in sicer:

a)    ciljih, ki jih zasledujejo stranke v sporu

b)    značilnostih postopkov

c)     ovirah za učinkovito rešitev spora. 


[1] Frankea Sander, Lukasz Rozdeiczer: Matching cases and dispute resolution procedures, detailed analysis and mediation centered approach, 11 Harvard negotiation law review Spring 2006

IFC: Alternative dispute resolution manual: Implementing commercial mediation; Small and medium enterprise department the World Bank Group, November 2006  


Izberite si svoj postopek

Legenda oznak:

0…pomeni majhno verjetnost za dosego želenega cilja

1…pomeni določeno zadovoljitev cilja

2…pomeni pomembno zadovoljitev cilja in

3…pomeni zelo visoka zadovoljitev cilja

 

a)   Kriteriji za izbiro postopka reševanja sporov glede na cilj strank

CILJ POSTOPKA

MEDIACIJA

IZVRŠNI TRIBUNAL

ZGODNJA NEVTRALNA OCENA

ARBITRAŽA IN RENT-A-JUDGE

SOJENJE

Hitrost

3

2

3

0 - 2

0

Nejavnost postopka

3

3

2

1 (3)

0

Javni interes

0

1

1

2

3

Nevtralno mnenje

1

1

2

3

3

Minimalni stroški

3

2

3

0 - 2

0

Vzdrževanje ali izboljšanje poslovnih odnosov

3

2

1

1

0

Precedens

0

0 - 1

0 - 1

2

3

Minimalna ali maksimalna povrnitev škode

0 (3)

1

1

2

3

Nove kreativne rešitve

3

3

2

1

0

Stranka kontrolira postopek

3

2

1

1 - 2

0

Stranka kontrolira izid postopka

3

3

2

1

0

Prenos odgovornosti za odločitev na tretjo stranko

0 - 1

1

2

3

3

Nadzor s strani sodišča in prisila 

0 - 2

0

1

2

3

Transformacija strank

3

1

0

0

0

 

b)   Kriteriji za izbiro postopka glede na značilnosti postopkov

 

Značilnosti postopka

Mediacija

Izvršni tribunal

Zgodnja nevtralna ocena

Arbitraža in rent-a-judge

Sojenje

Dobri odnosi med odvetniki

3

2

1

0

0

Dobri odnosi med strankami

3

2

1

0

0

Stranke v sporu naklonjene reševanju problemov

3

2

1

0

2

Ena ali obe stranki pripravljeni podati opravičilo

3

3

1

0

0

Želja po poravnavi in alternativni rešitvi spora

3

2

2

0

0

Vodilni v podjetju sodelujejo v posotpku

2

3

2

1

1

Mnogo odprtih vprašanj v sporu

3

3

1

1

0

Stranka bo imela koristi zaradi procesnih značilnosti pravde

0 - 2

1

1

2

3

Zahteva se specifična znanja  strokovnjak, ki vodi postopek

3

3

3

3

1

 

c)    Kriteriji za izbiro postopka glede na možne ovire za dosego učinkovite rešitve

Procesne ovire

Mediacija

Izvršni tribunal

Zgodnja nevtralna ocena

Arbitraža in rent-a-judge

Sojenje

Slabo komuniciranje

3

2

1

1

0

Potreba po izražanju čustev

3

1

1

1

0

Različen pogled na dejstva

2

2

3

2

2

Različen pogled glede spornih pravnih vprašanj

1

2

3

2

2

Pomembnost načela

1

0

0

1

3

Podvrženost pritisku

3

2

2

0

0

Povezava z drugimi spori

2

1

1

1

0

Več strank v sporu

2

1

1

1

1

Različni odvetnikovi in klientovi interesi

2

1

1

1

1

Sindrom Jack pot

0

1

1

3

3

Strah pred razkritjem resničnih interesov, pogajalčeva dilema

3

2

1

0

0

Psihološke bariere

2

2

1

0

0

Nezmožnost učinkovitih pogajanj

2

2

1

2

2

Nerealna pričakovanja

2

2

3

0

0

Neravnotežje moči

1

1

3

2

2

 

Ste še vedno v dvomu glede izbire ustreznega postopka reševanja spora? Obrnite se na nas, pomagali vam bomo.


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si