SLO   |   ENG

Postopki

ECDR zagotavlja tri glavne vrste postopkov in sicer postopke za preprečevanje nastanka sporov, postopke za upravljanje z obstoječimi konflikti in postopke za reševanje sporov. Stranke lahko izbirajo med postopki predvsem glede na to ali želijo spor razrešiti s pogajanji ob posredovanju ene ali več tretjih oseb ali pa želijo, da taka oseba o sporu dokončno odloči. Pri tem so možne tudi kombinacije različne načinov reševanja sporov.

Če ne veste kako izbrati pravi postopek, si pomagajte s pripomočki ali se obrnite na nas.


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si