SLO   |   ENG

Pravila

Pravila postopkov pri ECDR zagotavljajo visoke standarde strokovnosti in neodvisnosti vodenja postopkov, so skladna z domačimi in evropskimi predpisi ter upoštevajo priznane mednarodne standarde ter prakso. Pravila je pregledal in njihovo uporabo odobril Svet za pravna vprašanja pri ECDR, ki ga sestavljajo priznani strokovnjaki za arbitražo in mediacijo. 

» več o pravilih postopkov in odločanja  ter predpisih


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si