SLO   |   ENG

Mednarodna dejavnost

Strokovnjaki ECDR so se pri številnih mednarodnih projektih v preteklih letih ukvarjali s primerjalnimi raziskavami, oblikovanjem zakonodajnih in samoregulativnih okvirjev, krepili so institucionalne zmogljivosti, usposabljali ključne deležnike, oblikovali upravno strukturo in priporočila za oblikovanje ustreznega sistema.

Države, v katerih so potekale ali še potekajo mednarodne aktivnosti  ECDR:

Albanija, Bahrajn, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Grčija, Italija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Kosovo, Malta, Črna gora, Maroko, Romunija, Rusija, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina.

Dejavnosti ECDR

  1. Svetovanje in pomoč pri oblikovanju sistemov pravosodja in notranjih zadev.
  2. Priprava regulatornega okvirja.
  3. Usposabljanja sodnikov, tožilcev, mediatorjev, notranjih varnostnih uradnikov in drugih upravičencev.
  4. Administrativna podpora mednarodnim projektom.
  5. Mednarodno sodelovanje na področju pravosodja, notranjih zadev in ADR.
  6. Pravno svetovanje v zadevah EU.
  7. Svetovanje pri izbiri ustreznega postopka za reševanje sporov in pri izbiri strokovnjakov.
  8. Organizacija in administrativna podpora procesom ARS.
  9. Vodenje informacijsko dokumentacijskega centra.

Evropski pravni inštitut

Evropski pravni inštitut (European Law Institute - ELI) je bil ustanovljen v Parizu leta 2011. Gre za mednarodno neprofitno organizacijo, ustanovljeno na podlagi belgijskega prava, pisarna sekretariata ELI pa ima sedež na Dunaju, kjer potekajo tudi sestanki raznih odborov ELI, vključno z izvršnim odborom.

V letu 2014 je tudi Ljubljana postala center aktivnosti ELI-ja, in sicer so jo izbrali za predstavništvo Jugovzhodne Evrope, Slovenija pa je s tem dobila večji vpliv na zakonodajno urejanje v EU. Sedež ELI-ja v Ljubljani je tako na Evropskem centru za reševanje sporov.

Temeljni cilji ELI-ja so proučevanje in spodbujanje evropskega pravnega razvoja. Je posvetovalno telo Evropske komisije, saj slednja znotraj njega testira pomembna pravna vprašanja ter pripravlja osnutke za reforme in zakone. ELI deluje preko različnih strokovnih organizacij, med njimi je torej tudi Evropski center za reševanje sporov.

Center za reševanje potrošniških sporov 

Evropski center za reševanje sporov je izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Sloveniji, ki je registriran pri MGRT, v skladu Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Na tem področju imamo kot edini institucionalni ponudnik tovrstnega reševanja sporov bogate izkušnje. Kot registriran izvajalec storitev IRPS, ECDR sodeluje v evropski platformi za spletno reševanje potrošniških čezmejnih sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje ali spletnih storitev.

Mednarodne reference

LOCATION OF THE ACTION

ACTION

ACTIVITIES

DATES

 Serbia

 EBRD - Commercial   Mediation in Serbia

 

To assist Chamber of Commerce and Industry  of Serbia, Judicial Training Academy of Serbia  and Government of Serbia with facilitating and promoting the use of commercial mediation on a national scale in order to make the use of mediation a business norm in Serbia.

 

 August 2016 – July 2018

 Bosnia and  Herzegovina

 

 IPA- Pre-accession  Instrument

 (DG ELARG)

 

 Assessment of Alternative Dispute resolution /  Mediation in Bosnia and Herzegovina

 

 March – September 2015

 

 Bosnia and  Herzegovina,  Albania,  Montenegro, Serbia,  FYROM, Kosovo*

 

 South East Europe 2020  Strategy-Implementation  of the Regional Action  Plan in the Area of  Justice

 

 

 Report on e-enforcement system on the basis  of authentic documents in the region and  some EU member states and ‘Model Law’  proposal

 

 Report on comparative overview and analysis  of good practices with identification of  elements of court-annexed mediation  program and comparative study on  accreditation and certification systems

 

 Report on court backlog reduction programs  and practices and comparative overview of  various case weighting systems

 

 December 2014 – April  2015

 

 

 Budva, Montenegro

 

 Regional Rule of Law  Conference 2014

 The Judicial Chain: Cooperation in Criminal  Proceedings

 December, 2014

 Belgrade,

 Serbia

 DCAF: Regional  Conference

 

 Regional Conference of Parliamentary  Committees for the Oversight of Intelligence  Services

 

 December, 2014,

 Priština,

 Kosovo*

 DCAF: Roundtable on  Police Integrity

 

 Recent Developments, Institutional  Cooperation and the Role of Media, speech:  Who watches the watchman?

 

 November, 2014

 Bosnia and  Herzegovina,  Albania,  Montenegro, Serbia,  FYROM, Kosovo*

 

 Regional Action plan  (RAP) of the Regional  Cooperation Council

 

 Support to the Implementation of the South  East Europe 2020 Strategy-

 Regional Action Plan in the Area of Justice:

 RAP for main areas: efficiency of courts,  quality of justice and competence of judges  and prosecutors, cross border judicial  cooperation in business related legal and  judicial areas and ADR.

 

 April-July 2014

 Ljubljana, Slovenia

 

 Establishing of European  Law Institute (ELI) Hub

 

 Activity of ELI in Slovenia in the light of  development of European Law

 April, 2014

 Sarajevo, Bosnia  and Herzegovina

 

 Designing of Pilot project  on court annexed  mediation for BiH

 

 Presentation of the project in front of the High  Judicial and Prosecutorial Council

 

 

 11 March 2014,

 29 November 2014

 

 Court of Appeal  Craiova, Romania

 Designing of Pilot project  for Multi-door courthouse  in Craiova

 

 Proposal for the implementation of first two  modules (out of five) is in the process of  confirmation by the relevant courts and the  Ministry of Justice.

 

 2013-2014

 Kosovo*

 Designing of ADR  project for Kosovo*

 

 

 Signed Memorandum of understanding on  implementation of ADR project with the  Minister of Justice of Kosovo*

 

 May 2013

 Sofia, Bulgaria

 Lectures on ADR at ICC  Conference

 

 On-line dispute resolutions and hybrids

 How to rise meditation demand?

 

 October 2014

 Sarajevo, Bosnia  and Herzegovina

 

 Lecture at TAIEX`s  Conference on The  exchange of  experiences  on ADR  methods

 

 Court related mediation; lessons learned from  Civil and Common Law jurisdictions

 September2014

 Baku, Azerbaijan

 Baku International  Humanitarian Forum

 

 Comparative Research into Multiculturalism:  from Theory to Humanitarian Practice

 

 October, 2014

 Laško, Slovenija

 

 Round table discussion

 

 Balanced Leadership in Physiotherapy

 September, 2014

 Thessaloniki, Greece

 

 World forum of mediation  centres (UIA)

 

 What more could Governments do to Increase  the Demand for Mediation

 September, 2014

 Trier, Germany

 

 Training course at  Academy of European  Law (ERA)

 

 Summer course on mediation, ADR and ODR

 July, 2014

 Paris, France

 Lecture (GEMME)

 

 Mediation: A peaceful means of achieving  European justice: on-line dispute resolution

 

 June, 2014

 Orlando, Florida

 Round table discussion  at District Court in  Orlando

 

 Collective redress; comparative overview of  state of play in EU and USA

 

 March 2014

 Huston, Texas

 

 Lecture at World Forum  of Mediation centres

 

 Mediation: Judicial perspective here and  abroad

 March 2014

 Brdo, Slovenia

 Speech and roundtable  debate at the  international conference  on Promoting a Culture  of Mediation and  Prevention in the  Mediterranean

 

 Addressed issues:

 Achieving durable peace and reconciliation  through effective mediation – building on  lessons learned

 Promoting the value of mediation and  peaceful coexistence through education,  engaging youth and the civil society

 

 

 11 March 2014

 Dubai

 Key note speech at the  international conference  on Court excellence in a  changing world

 

 Addressed issues:

 Enhancing Stakeholder Alignment

 Empowering the Administrators: Pros and  Cons

 Economic Instability- Consequences on  Budgets and Caseload

 What is Court Excellence?

 Leadership and Change Management: The  Role and Challenges in Change  and  Transformation Management in Courts

 The Role of Strategic Planning and  Performance Management  in Raising the  Efficiency of Courts

 

 

 9-10 December 2013

 Tbilisi, Georgia

  Key note speech at the  international conference  on Mediation and  Arbitration – Global  Developments

 

 Addressed issues:

 ADR Hybrids: Neutrals as Chameleons

 ADR in Consumer Disputes – Slovenian  Lesson Learnt

  

 

 28-29 October 2013

 Bucharest, Romania

 

 Key note speech at the  international conference  on State, Judiciary and  Mediation

 

 Presentation of lessons learned on how to  design Court-Annexed Mediation program

 

 

 5 October 2013

 Ljubljana, Slovenia

 Organizational support,  program design and key  note speeches at the  DCAF`s international  conference on  Strengthening Security  Sector Accountability –  Judicial and  Parliamentary Oversight  of the Security and  Intelligence Sectors

 

 Addressed issues:

 Impartiality and independence of the  judiciary; Challenges and Risks

 Judicial authorization of special investigative  measures

 Fostering International Judicial Cooperation:  Overview of EU practices and mechanisms,  relevance and implications for Kosovo*  (particularly in relation to prosecutorial  cooperation in cross-border crimes)

 Implications for parliamentary oversight of the  security sector

 Integrity in the Judiciary

 Training of judges and prosecutors

 Security of judges and prosecutors

 

 

 23-25 September 2013

 Paris, France

 Key note speech at the  International Academy of  Mediators Conference

 

 Addressed issues:

 Mediation in the European Union

 Mediation Directive in Practice

 Courts, Judges and Mediation: A European  Perspective on Mediation

 

 

 9-21 September 2013

 Geneva, Switzerland

 

 Presentation at the  Chamber of Commerce

 

 Mediation as management tool

 September 2013

 Ohrid, FYROM

 Key note speech at the  DCAF`s  international  conference on Security  and Intelligence  Oversight- Overseeing  Information Collection  and Information Sharing

 

 Addressed issues:

 Internal, executive and judicial authorization  for information collection operations

 Levels and degrees of authorization Judicial  warrants as crucial check on potential abuse

 Judges` authority to limit the scope, duration  and targets of an operation

 

 

 24-26 June 2013

 Belgrade, Serbia

 Key note presentation  and roundtable debate at  the conference on  Drafting National Judicial  Reform Strategy for  Srebia

 

 Addressed issues:

 Strategy goal

 Priorities and key principles

 Action Plan

 Legal and institutional framework of the  reform

 Changes in constitutional framework

 Material and financial sustainability

 Overview of the current results of the judicial  reform in relation to identified shortcomings  and the level on implementation of reform  activities envisaged by the 2006 strategy

 Key principles, strategic objectives and  guidelines of the judicial reform  (independence, impartiality and quality of  justice, competence, accountability,  efficiency)

 Ministry of justice and public administration

 Performance standards (measuring progress,  performance indicators)

 

 

 21 June 2013

 Astana, Kazakhstan

 

 Key note speech at the  international conference  on Code of ethics for  mediation organizations

 

 

 »Code of Ethics: Overview of Best  International Practice«

 

 

 18 June 2013

 Koszeg, Hungary

 

 Speech at the  international conference  on A mediation overview

 

 Addressed issues:

 Mediative policy of the EU

 

 14-15 June 2013

 Prague, Czech  Republic

 

 Key note speech at the  international conference  on UIA World Forum of  Mediation Centers

 

 

 Addressed issues:

 

 ADR in Consumer disputes

 

 

 7-8 June 2013

 Astana, Kazakhstan

 Introduction of Mediation  Institute in Kazakhstan

 

 Addressed issues:

 Policy design and training

 Whether and when to refer disputes to  mediation

 Who is responsible for coordination of  teaching mediation and preparation of  trainers?

 

 

 30 November 2012

 Tbilisi, Georgia

 

 Key note speech at the  international conference  on Current trends of  Mediation Development

 

 

 What could governments do (more) to  promote mediation

  

 

 6-8 November 2012

 Sofia, Bulgaria

 

 Key note speech at the  European network for  mediation, cooperation,  standards, technologies

 

 

 Addressed issues:

 New approaches to dispute resolution

 Court and mediation

  

 

 1-2 November 2012

 Zagreb, Croatia

 

 Participation at the  roundtable of UIA World  Forum of Mediation  Centers

 

 

 Addressed issues:

 Mediation within a global justice system

  

 

 5-6 October 2012

 Geneva, Switzerland

 

 Key note speech at The  10th

 International Mediation  Group (IMIG) Meeting

 

 

 ADR Hybrids

 

 September 2012

 Hague, Netherlands

 

 Key note speech at the  international conference  of UIA World Forum of  Mediation Centers

 

 

 Visioning the future of dispute prevention  management and resolution

 

 

 June 2012

 

 Morocco

 

 Key note speech at the  international conference  on

 Judicial Mediation: Best  Practices for the MENA  Region

 

 

 Judges as mediators

 

 30-31 May 2012

 Gorizia, Italy

 

 Key note speech at the  international conference  on Cross-border  mediation

 

  Cross- border mediation in Slovenia

 April 2013

 

 Ankara, Turkey

 

 Key note speech at the  international conference  on

 International conference  on legal reforms

 

 What governmental policies support the  growth of ADR?

  2-3 April 2012ZGODNJA NEVTRALNA OCENA (NEO)

NEO je simulacija sojenja, ki stranki razkrije, kakšen rezultat lahko pričakuje, če bo spor prišel na sodišče. Izvajajo jo nekdanji ustavni, vrhovni in drugi sodniki višjih stopenj, ki tako stranki omogočijo pogled na spor skozi sodniške oči.

Več informacij »

Potrošniški spori

Pravila postopka reševanja potrošniških sporov se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Več informacij »

Mednarodna dejavnost

Strokovnjaki ECDR so se pri številnih mednarodnih projektih v preteklih letih ukvarjali s primerjalnimi raziskavami, oblikovanjem zakonodajnih in samoregulativnih okvirjev, krepili so institucionalne zmogljivosti ...

Več informacij »


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si