SLO   |   ENG

O nas

Evropski center za reševanje sporov (ECDR) je zasebni neprofitni zavod, ki je bil ustanovljen 3.2.2012, za zagotavljanje storitev na pogodbeni osnovi fizičnim in pravnim osebam, javnim agencijam, sodiščem in drugim vladnim in nevladnim organizacijam, ki želijo vzpostaviti ali izvrševati modele učinkovitega reševanja sporov. ECDR nudi administrativno in organizacijsko podporo postopkom, ki jih vodijo akreditirani strokovnjaki iz celega sveta.  

Ustanovitev ECDR je odziv na naraščajoče potrebe gospodarstva, potrošnikov in njihovih organizacij, fizičnih oseb, državnih sodišč in drugih oseb javnega prava. Skupni imenovalec teh potreb je vzpostavitev modernega, osebnega in poslovni kulturi prijaznega upravljanja in reševanja sporov s pomočjo izbirnih postopkov alternativnega reševanja sporov (ARS), ki jih izvajajo akreditirani in zato posebej usposobljeni strokovnjaki. 

ECDR ponuja svoje storitve predvsem v gospodarskih, potrošniških, civilnih, družinskih, delovnih in drugih sporih. 

ECDR v svoji ponudbi ponuja različne postopke od oblikovanja sistema za reševanje sporov, partneringa in mediacije v sporih s področja korporativnega upravljanja do zgodnje nevtralne ocene, mediacije, konciliacije, arbitraže, kombiniranih postopkov med-arb in arb-med ter specializiranega postopka za reševanje potrošniških sporov, tako v domačih kot čezmejnih sporih.

Poslovanje ECDR je osredotočeno na odličnost pri zagotavljanju kvalitete storitev, zato so kot strokovnjaki za reševanje sporov akreditirani samo tisti posamezniki, ki izpolnjujejo vnaprej predpisane objektivne kriterije in ki so izbrani na podlagi diskrecijske odločitve pristojnega organa ECDR. 

Pravila po katerih tečejo postopki ARS pri ECDR so skladna z domačimi in evropskimi predpisi in upoštevajo priznane mednarodne standarde ter prakso. Pravila je pred sprejemom potrdil  Svet za pravna vprašanja pri ECDR, etičnost ravnanja strokovnjakov pa je nadzorovana s strani Sveta za etična vprašanja pri ECDR. Oba strokovna sveta sestavljajo priznani pravni strokovnjaki s področja arbitraže in mediacije.


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si