SLO   |   ENG

Evropski center za reševanje sporov spodbuja mediacijo v srbskem gospodarstvu

 

Evropski center za reševanje sporov (ECDR) je 10. in 11. maja 2018 v okviru projekta »Gospodarska mediacija v Srbiji« ob podpori Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Srbije v Beogradu izvedel zaključno konferenco o mediaciji kot primarnemu načinu reševanja gospodarskih sporov.

 

Konference se je udeležilo več kot 100 poslovnežev, odvetnikov, sodnikov in mediatorjev iz Srbije, pa tudi slovenski veleposlanik v Srbiji, gospod Vladimir Gašparič. Otvorili so jo visoki predstavniki srbske gospodarske zbornice, ministrstva za pravosodje, vrhovnega kasacijskega sodišča, pravosodne akademije in EBRD.

 

Mediacija v Srbiji tudi s pomočjo omenjenega projekta doživlja preporod ob polni podpori politike in stroke. Udeleženci konference so izkazali veliko zanimanje za izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri izvajanju mediacije v Sloveniji, ki so jim jih predstavili strokovnjaki ECDR, Katarina Kresal, Maša Kociper in Aleš Zalar. Na pobudo ECDR je na konferenci Gospodarska zbornica Srbije slovesno podpisala tudi posebno javno izjavo, s katero se je zavezala k podpori in promociji mediacije v srbskem gospodarstvu.

 


ZGODNJA NEVTRALNA OCENA (NEO)

NEO je simulacija sojenja, ki stranki razkrije, kakšen rezultat lahko pričakuje, če bo spor prišel na sodišče. Izvajajo jo nekdanji ustavni, vrhovni in drugi sodniki višjih stopenj, ki tako stranki omogočijo pogled na spor skozi sodniške oči.

Več informacij »

Potrošniški spori

Pravila postopka reševanja potrošniških sporov se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Več informacij »

Mednarodna dejavnost

Strokovnjaki ECDR so se pri številnih mednarodnih projektih v preteklih letih ukvarjali s primerjalnimi raziskavami, oblikovanjem zakonodajnih in samoregulativnih okvirjev, krepili so institucionalne zmogljivosti ...

Več informacij »


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si