SLO   |   ENG

  • /
  • INFORMACIJE NA PODLAGI 29.ČL. ZISRPS

INFORMACIJE NA PODLAGI 29.ČL. ZISRPSProcesne predpostavke po 7. alineji 29. člena ZlsRPS:

-       13. člen Pravil ECDR o postopkih reševanja potrošniških sporov;

-       14. člen Pravil ECDR o postopkih reševanja potrošniških sporov;

-       15. člen Pravil ECDR o postopkih reševanja potrošniških sporov;

-       4. člen Pravil ECDR o stroških postopkov reševanja potrošniških sporov.

 

Možnost umika iz postopka po 8. alineji 1. odstavka 29. člena ZlsRPS:

-       Umik možen v postopku mediacije;

-       Umik ni možen v postopku MED-ARB in v postopku pospešene pogojno zavezujoče arbitraže (v skladu z Zakonom o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah in Zakonom o arbitraži)

 

Ustnost / pisnost postopka po 9. alineji 1. odstavka 29. člena ZlsRPS:

-       Postopek je praviloma pisen - 8. člen Pravil ECDR o postopkih reševanja potrošniških sporov.

 

 Čas trajanja postopka po 10. alineji 1. odstavka 29. člena ZlsRPS:

-       Do 30 dni  - 11. člen Pravil ECDR o postopkih reševanja potrošniških sporov.

 

Pravni učinek izida postopka po 11. alineji 1. odstavka 29. člena ZlsRPS:

-       19. člen Pravil ECDR o postopkih reševanja potrošniških sporov;

-       20. člen Pravil ECDR o postopkih reševanja potrošniških sporov;

-       21. člen Pravil ECDR o postopkih reševanja potrošniških sporov.

 

Način izvršitve odločbe po 12. alineji 1. odstavka 29. člena ZlsRPS:

-       19. člen Pravil ECDR o postopkih reševanja potrošniških sporov;

-       20. člen Pravil ECDR o postopkih reševanja potrošniških sporov;

-       21. člen Pravil ECDR o postopkih reševanja potrošniških sporov,

v zvezi z določbami Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah in Zakona o arbitraži.


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si