SLO   |   ENG

  • /
  • Pobuda za začetek postopka reševanja potrošniškega spora

Pobuda za začetek postopka reševanja potrošniškega spora

Bodite pozorni!

S podpisom sporazuma o predložitvi spora v postopek med-arb, se odločate, da spora ne boste reševali v sodnem postopku, upravnem postopku ali v postopku pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov. V kolikor boste vložili tožbo, jo bo sodišče zavrglo. Pisne odločbe ni mogoče izpodbijati s pritožbo. S podpisom sporazuma o predložitvi spora v postopek mediacije, se odločate, da v času trajanja mediacije ne boste začeli sodnega postopka ali upravnega postopka ali postopka pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Če v mediaciji ne bo dosežena sporazumna rešitev spora boste lahko spor reševali v postopku pred sodiščem ali drugim pristojnim organom. Če se mediacija konča s sporazumom, le-tega ni mogoče izpodbijati s pritožbo. S podpisom sporazuma o predložitvi spora v postopek pogojno zavezujoče pospešene arbitraže, se odločate, da v času trajanja arbitraže ne boste začeli sodnega postopka ali upravnega postopka ali postopka pri drugem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Izdana arbitražna odločba bo pravno zavezujoča za ponudnika in za potrošnika pod odložnim pogojem, da niti ponudnik niti potrošnik, v roku 8 dni po prejemu te odločbe, ECDR ne pošlje lastnoročno podpisane izjave, da jo ne sprejema kot pravno zavezujočo. Pravno zavezujoče arbitražne odločbe ni mogoče izpodbijati s pritožbo.

Obrazec za pobudo o začetku postopka


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si