SLO   |   ENG

Vprašanje 1 /

Kako pomembni se vam zdijo dobri odnosi med odvetniki?

Vprašanje 2 /

Kako pomembni se vam zdijo dobri odnosi med strankami?

Vprašanje 3 /

Ocenjujete, da so stranke v sporu naklonjene reševanju problemov?

Vprašanje 4 /

Ocenjujete, da je ena oz. da sta obe stranki pripravljeni podati opravičilo?

Vprašanje 5 /

Ocenjujete, da je prisotna želja po poravnavi in alternativni rešitvi spora?

Vprašanje 6 /

Ocenjujete, da bodo vodilni v podjetju sodelovali v postopku?

Vprašanje 7 /

Ocenjujete, da je v sporu mnogo odprtih vprašanj?

Vprašanje 8 /

Ocenjujete, da bo imela stranka koristi zaradi procesnih značilnosti pravde?

Vprašanje 9 /

Ocenjujete, da bo za vodenje postopka potreben strokovnjak s specifičnimi znanji?napredek


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si