SLO   |   ENG

Cilji strank

Vprašanje 1 /

Kako pomembna se vam zdi hitrost reševanja spora?

Vprašanje 2 /

Kako pomembna se vam zdi nejavnost postopka reševanja spora?

Vprašanje 3 /

Kako pomemben se vam zdi javni interes?

Vprašanje 4 /

Kako pomembno se vam zdi nevtralno mnenje?

Vprašanje 5 /

Kako pomembni se vam zdijo minimalni stroški postopka reševanja sporov?

Vprašanje 6 /

Kako pomembno se vam zdi vzdrževanje ali izboljšanje poslovnih odnosov?

Vprašanje 7 /

Kako pomemben se vam zdi precedens?

Vprašanje 8 /

Vam je pomembna minimalna ali maksimalna povrnitev škode?

Vprašanje 9 /

Kako pomembne se vam zdijo nove kreativne rešitve sporov?

Vprašanje 10 /

Kako pomembno se vam zdi, da stranka kontrolira postopek reševanja spora?

Vprašanje 11 /

Kako pomembno se vam zdi, da stranka kontrolira izid postopka reševanja spora?

Vprašanje 12 /

Kako pomemben se vam zdi prenos odgovornosti za odločitev na tretjo stranko?

Vprašanje 13 /

Kako pomembna se vam zdita nadzor s strani sodišča in prisila?

Vprašanje 14 /

Kako pomembna se vam zdi transformacija strank?napredek


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si