SLO   |   ENG

  • /
  • Potrošniški spori

Potrošniški spori

 

 

ECDR je prvi registrirani izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov v RS

 

Pravila postopka reševanja potrošniških sporov se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki (v nadaljevanju: stranke), ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

 

ECDR ponuja tri različne vrste postopkov reševanja potrošniških sporov in sicer mediacijo, kombinirani postopek mediacije in pospešene arbitraže (med – arb) in pogojno zavezujočo pospešeno arbitražo.

 

Vsi trije postopki so enostavni in hitri, ker se praviloma izvajajo pisno in so zaključeni v roku 30 dni. Postopke vodijo izkušeni akreditirani mediatorji oziroma arbitri in so za potrošnike brezplačni.

 

Mediacija se lahko zaključi s sporazumom, med-arb se lahko zaključi s sporazumom ali z pravno zavezujočo arbitražno odločbo, pogojno zavezujoča pospešena arbitraža pa se lahko zaključi z arbitražno odločbo, ki postane pravno zavezujoča, če ji nobena stranka v roku 8 dni ne nasprotuje.


Pravila o potrošniških sporih najdete tu

 

INFORMACIJE NA PODLAGI 29.čl. ZIsRPS POVEZAVA

DATUM VPISA V REGISTER IZVAJALCEV IRPS 19.2.2016

POVEZAVA NA SPLETNO MESTO EVROPSKE KOMISIJE 

POROČILA O DELOVANJU IZVAJALCA IRPS 2020 - 2021

SEZNAM OSEB, KI VODIJO IN SODELUJEJO V POSTOPKIH IRPS, NAČIN NJIHOVEGA IMENOVANJA IN TRAJANJE NJIHOVEGA MANDATA

 

 

KAKO POTEKA POSTOPEK:

1. vložitev pobude;
2. preverjanje soglasja nasprotne stranke s strani ECDR. V primeru, da soglasje ni podano, se postopek ne izvede;
3. predložitev dokumentacije;
4. izvedba izbranega postopka.

 

Postopek lahko začnete v dveh preprostih korakih:

1. izpolnite elektronski obrazec o sporazumu, ki ga bomo posredovali nasprotni stranki;
2. izpolnite elektronski obrazec o zahtevi za začetek postopka.

Začni postopek

 

 


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si