SLO   |   ENG

Evropski center za reševanje sporov

Ponujamo hitre in strankam prijazne postopke reševanja gospodarskih, potrošniških, delovnih, družinskih in drugih domačih in čezmejnih sporov, z mediacijo, arbitražo ali drugimi prilagojenimi postopki. Naši strokovnjaki so ugledni arbitri, mediatorji in drugi strokovnjaki, ki si jih lahko sami izberete za rešitev vaših problemov. 

ECDR je tudi mednarodno aktiven. V zadnjih 15 letih so strokovnjaki ECDR sodelovali pri številnih dolgoročnih in kratkoročnih mednarodnih projektih ter pobudah glede pravnih reform, tako na podorčju JV Evrope kot širše.

Več informacij »


ZGODNJA NEVTRALNA OCENA (NEO)

NEO je simulacija sojenja, ki stranki razkrije, kakšen rezultat lahko pričakuje, če bo spor prišel na sodišče. Izvajajo jo nekdanji ustavni, vrhovni in drugi sodniki višjih stopenj, ki tako stranki omogočijo pogled na spor skozi sodniške oči.

Več informacij »

Potrošniški spori

Pravila postopka reševanja potrošniških sporov se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Več informacij »

Mednarodna dejavnost

Strokovnjaki ECDR so se pri številnih mednarodnih projektih v preteklih letih ukvarjali s primerjalnimi raziskavami, oblikovanjem zakonodajnih in samoregulativnih okvirjev, krepili so institucionalne zmogljivosti ...

Več informacij »


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si