SLO   |   ENG

Mednarodna dejavnost

ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA V BOSNI IN HERCEGOVINI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Pilotni projekt je v šolskem letu 2017/2018 izvajala ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti v sodelovanju z Evropskim centrom za reševanje sporov (ECDR). Vanj so bile vključene 3 osnovne šole, ki jih obiskujejo otroci iz vseh etničnih skupin iz okrožja Brčko, iz Republike Srbske (Doboj) ter iz Federacije BiH (Gračanica). Rezultati pilotnega projekta so presegli pričakovanja. Osnovne šole, ki so v projektu sodelovale v šolskem letu 2017/2018, so se odločile, da bodo tudi v šolskem letu 2018/2019 v okviru interesnih dejavnosti izvajale delavnice za vrstniške mediatorje.

V nadaljevanje projekta bo vključenih 9 osnovnih šol iz Federacije BiH (Gračanica), Republike Srbske (Doboj) in okrožja Brčko, in sicer 3 šole iz pilotnega projekta in 6 drugih šol. Usposobljenih bo 9 učiteljev mediatorjev iz pilotnega projekta za trenerje mediatorje, 18 novih učiteljev mediatorjev in 60 vrstniških mediatorjev (učencev).

Osnovni cilj projekta je prenos znanja s področja mediacijskih metod, ki se lahko uporabljajo pri reševanju vsakodnevnih konfliktnih situacij med učenci in učitelji in med vrstniki. Sodelujoči se bodo naučili komunikacijskih veščin, ki jih bodo lahko koristno uporabili tudi v življenju nasploh. Projekt šolske in vrstniške mediacije je v BiH še posebno pomemben, saj se z reševanjem konfliktov na konstruktiven in miroljuben način pomembno krepita medetnična in medkulturna strpnost ter dialog za trajnostni mir v pokonfliktnih in tranzicijskih družbah.

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije bo za izvedbo projekta zagotovilo 35.000 EUR, 15.000 EUR pa bo prispevala Republika Koreja. Projekt bo izvajala ITF v sodelovanju z ECDR od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2019.

 

 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTERSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE:

http://www.mzz.gov.si/si/

MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNA POMOČ: 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/page/77/

 

 


ZGODNJA NEVTRALNA OCENA (NEO)

NEO je simulacija sojenja, ki stranki razkrije, kakšen rezultat lahko pričakuje, če bo spor prišel na sodišče. Izvajajo jo nekdanji ustavni, vrhovni in drugi sodniki višjih stopenj, ki tako stranki omogočijo pogled na spor skozi sodniške oči.

Več informacij »

Potrošniški spori

Pravila postopka reševanja potrošniških sporov se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Več informacij »

Mednarodna dejavnost

Strokovnjaki ECDR so se pri številnih mednarodnih projektih v preteklih letih ukvarjali s primerjalnimi raziskavami, oblikovanjem zakonodajnih in samoregulativnih okvirjev, krepili so institucionalne zmogljivosti ...

Več informacij »


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si